Τα Νέα

Ανακοίνωση: Η θέση του ΣΕΨ στα Ψυχοκοινωνικά ζητήματα.

Από την ίδρυσή του ο ΣΕΨ έχει αποφασίσει να μην παίρνει θέση σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, για τα οποία αναπτύσσεται κοινωνικός προβληματισμός με επιστημονικά τεκμηριωμένες ή μη απόψεις, που καταλήγει σε ευρύ κοινωνικό και πολιτικό διάλογο. Ο λόγος είναι ότι ο ΣΕΨ δεν συνιστά πολιτικό κόμμα που πρέπει να έχει γνώμη και άποψη για το πώς πρέπει να κινηθεί η κοινωνία και η Πολιτεία. Ως επιστημονικός-επαγγελματικός φορέας οφείλει να μην προκαταλαμβάνει τη γνώμη των μελών του, οι οποίοι ως ενεργοί πολίτες επιβάλλεται να παίρνουν θέση κατά συνείδηση και όχι επειδή ο φορέας τους έλαβε την άλφα ή τη βήτα θέση.
Ο ΣΕΨ και τα μέλη του, καθώς και όλοι οι επαγγελματίες ψυχολόγοι, είναι στην υπηρεσία οποιουδήποτε ατόμου, οικογένειας ή ομάδας ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, θρησκεύματος, κοινωνικοοικονομικού επιπέδου κ.λπ., προκειμένου να συμβάλλουν με επιστημονικό τρόπο στην ψυχολογική τους ανακούφιση.

Ανακοίνωση: Η θέση του ΣΕΨ στα Ψυχοκοινωνικά ζητήματα. 15256-280224 ΣΕΨ

Κατηγορίες: Δελτία Τύπου, Επαγγελματικά