Εκδόσεις
Βιβλιοπαρουσίαση

European Psychologist

European Psychologist

Official Organ of the EFPA and supported by other 
organizations of psychology in EuropeThe European Psychologist is a multidisciplinary journal that serves as the voice of psychology in Europe,

Editor in Chief: Alexander Grob

Managing Editor: Kristen Lavallee
Open page with editorial team

 

Δείτε εδώ (link)

 

Κατηγορία: Βιβλία Ψυχολογίας