Εκδόσεις
Βιβλιοπαρουσίαση

Περιοδικό “Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Έρευνα & Θεραπεία

Περιοδικό “Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Έρευνα & Θεραπεία”

ΕΚΔΟΣΗ:
Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς με την συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρίας Έρευνας της Συμπεριφοράς

Διευθυντής Σύνταξης και Έκδοσης
Κωνσταντίνος Ευθυμίου

Αν. Διευθυντής Σύνταξης
Φραγκίσκος Γονιδάκης

Βοηθός Σύνταξης
Αναστασία Σοφιανοπούλου

ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ

To «Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Έρευνα και Θεραπεία» είναι το πρώτο επιστημονικό περιοδικό γνωσιακής –συμπεριφορικής έρευνας και θεραπείας στην Ελλάδα. Δημοσιεύονται δύο τεύχη το χρόνο στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, θεωρητικές, πειραματικές και προσανατολισμένες στην πράξη πρωτότυπες έρευνες, καθώς και παραδείγματα περιπτώσεων. Γίνονται δεκτά άρθρα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Το περιοδικό ευχόμαστε να αποτελέσει ένα σημαντικό φόρουμ για την περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης και να ανήκει στις σταθερές βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιούν Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το γνωσιακό-συμπεριφοριστικό μοντέλο στην έρευνα, καθώς και στη θεωρητική πράξη.

ΤΟ «ΓΝΩΣΙΑΚΗ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» ΕΚΔΙΔΕΙ:

  1. Άρθρα σύνταξης: Σύντομα άρθρα ανασκόπησης σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέματα, που γράφονται με προτροπή της συντακτικής επιτροπής. Όταν εκφράζουν συλλογικά τη σύνταξη του περιοδικού είναι ανυπόγραφα. Στις άλλες περιπτώσεις είναι ενυπόγραφα.
  2. Ανασκοπήσεις: Ολοκληρωμένες αναλύσεις θεμάτων, στις οποίες υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.
  3. Ερευνητικές εργασίες: από τον χώρο της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής θεραπείας και των συγγενών της πεδίων.
  4. Σύντομες αναφορές: μια σύντομη αναφορά σε μια καινοτόμο τεχνική ή παρέμβαση που μπορεί να είναι λιγότερο επακριβής από μια ερευνητική αναφορά.
  5. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case studies): Γίνονται δεκτά άρθρα εφ’ όσον αφορούν περιπτώσεις θεραπειών στις οποίες έχει ακολουθηθεί μια νέα θεραπευτική μέθοδος με τεκμηριωμένο αποτέλεσμα. Επίσης γίνονται δεκτές αναφορές σε γενικές κλινικές εμπειρίες.
  6. Επίκαιρα θέματα: Σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων σε συγκεκριμένο θέμα.
  7. Πρακτικά: Σεμιναρίων, στρογγυλών τραπεζών, συμποσίων, συνεδρίων, από όλους τους τομείς της Κλινικής Ψυχολογίας, της Ψυχιατρικής και των συγγενών πεδίων. Μονογραφίες με θέματα από τους ίδιους τομείς θα δημοσιεύονται σαν επιφυλλίδες, αφού επιλεγούν από επιτροπή ειδικών για το θέμα.
  8. Γράμματα προς της σύνταξη – Αλληλογραφία: Το ΓΣΘ&Ε ενθαρρύνει την υποβολή επώνυμων αναλύσεων και περιλήψεων, επίκαιρων ανασκοπήσεων συγγραμμάτων και άρθρων από συζητήσεις, και ανασκοπήσεις βιβλίων, παρατηρήσεων και προτάσεων σχετικά με την ύλη του, πληροφορίες και εμπειρίες από κέντρα εκπαίδευσης και γενικά από την άσκηση της ΓΣΘ.

Κατηγορία: Βιβλία Ψυχολογίας