Τα Νέα

«Ενημέρωση για τη συνάντηση του ΣΕΨ με το Υπουργείο Υγείας σχετικά με το έργο και τα προσόντα του Κλινικού Ψυχολόγου».

«Ενημέρωση για τη συνάντηση του ΣΕΨ με το Υπουργείο Υγείας σχετικά με το έργο και τα προσόντα του Κλινικού Ψυχολόγου».(pdf)

Κατηγορίες: Γενικά