Τα Νέα

Ενημέρωση στοιχείων επικοινωνίας μέλων του Σ.Ε.Ψ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ως γνωστόν, η επικοινωνία του ΣΕΨ με τα μέλη του γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου παρακαλούμε τους συναδέλφους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να ενημερώσουν τη Γραμματεία για την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και εν γένει για κάθε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας τους (διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλέφωνο, email).

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Γραμματεία ΣΕΨ.

Κατηγορίες: Γενικά