Τα Νέα

Δελτίο Τύπου : Ευρωπαϊκό Μητρώο των EuroPsy Ψυχολόγων

efpa logo banner_europsy———

Βρυξέλλες 17-09-2012

 


Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων των Ψυχολόγων – EFPA

Δελτίο Τύπου

Το Ευρωπαϊκό  Μητρώο για τους  EuroPsy  Ψυχολόγους

Πως μπορεί κανείς να βρει ένα Ψυχολόγο ;  Και πως μπορεί κανείς να ξέρει ότι ένας Ψυχολόγος είναι καταρτισμένος και αρμόδιος στο συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής του επαγγέλματος;

Οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν νόμους που προστατεύουν τον τίτλο του Ψυχολόγου και διατηρούν μητρώο Ψυχολόγων , στους οποίους  επιτρέπεται η χρήση αυτού του τίτλου και / ή  να εργάζονται  ως Ψυχολόγοι. Επίσης ολοένα και περισσότεροι Ψυχολόγοι διαθέτουν πλέον δική τους ιστοσελίδα , όπου περιγράφουν τις καταρτίσεις τους και τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν. Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας – EuroPsy προωθεί μία Ευρωπαϊκή λύση σ΄ αυτό το θέμα και παρέχει την δυνατότητα στο κοινό να ελέγχει τις πιστοποιήσεις του κάθε Ψυχολόγου.

Το EuroPsy, αναπτύχθηκε με σκοπό να δημιουργήσει μεγαλύτερη διαφάνεια  και ομοιομορφία μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών. Δείχνει ότι ο κάτοχος του έχει υψηλών προδιαγραφών ακαδημαϊκή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στην Ψυχολογία και ακολουθεί τους κώδικες ηθικής και δεοντολογίας των Ψυχολόγων. Επίσης απαιτεί από τους Ψυχολόγους να ενημερώνονται διαρκώς επιστημονικά μέσω της Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης . To EuroPsy έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπληρώνει τα εθνικά κριτήρια για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου. Δεν την υποκαθιστά. Επειδή οι απαιτήσεις του είναι οι ίδιες για όλες τις χώρες της Ευρώπης ,το EuroPsy είναι χρήσιμο τόσο για την οικεία χώρα του Ψυχολόγου όσο και για την μετακίνησή  του  σε άλλη χώρα  με σκοπό την εργασία .

Το EuroPsy λειτουργεί με έναν απλό τρόπο . Όσοι έχουν  κύρια  ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση στην Ψυχολογία μπορούν να αιτηθούν την πιστοποίηση μέσω μιας ειδικής  επιτροπής της χώρας τους. Εφόσον  συνηγορούν τα κριτήρια το ονομά τους καταχωρείται σ΄ένα δημόσιο μητρώο, το οποίο θα μπορεί να το συμβουλεύεται ο οποιοσδήποτε  μέσω του διαδικτύου. Επίσης , το μητρώο ενημερώνει ποιος Ψυχολόγος έχει ειδικά προσόντα όπως π.χ.στην  Ψυχοθεραπεία.

Το     EuroPsy το διαχειρίζεται η  EFPA,  η  Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων των Ψυχολόγων , την οποία  συγκροτούν 35 εθνικοί σύλλογοι Ψυχολόγων και περιλαμβάνει  περισσότερους από 300.000 Ψυχολόγους. Το EuroPsy ξεκίνησε να λειτουργεί στην αρχή του περασμένου έτους και σήμερα εκδίδεται σε 12 Ευρωπαϊκές χώρες. Οι Ψυχολόγοι που έχουν ήδη εγγραφεί υπερβαίνουν τους 3.000, και ο αριθμός αυτός αυξάνεται σταθερά. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα όπου το κοινό να μπορεί να βρει Ψυχολόγους οπουδήποτε στην  Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλη Ευρωπαϊκή  χώρα.


Περισσότερες Πληροφορίες :  Σύλλογος Ελλήνων  Ψυχολόγων – ΣΕΨ

www.seps.gr e-mail : seps@otenet.gr τηλ: 210-6913500

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία  –  ΕΛΨΕ

www.elpse.gr e-mail : secretary@elpse.gr

EFPA http://www.europsy-efpa.eu.

  • EFPA, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Απονομής EuroPsy email : eac@efpa.eu

 

Κατηγορίες: Γενικά