Τα Νέα

EuroPsy

1) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΨΥ (ΕΛΛΑΣ)

Έναρξη της Απονομής του ΕυρωΨύ στη χώρα μας

Ανοικτή επιστολή προς όλους τους Ψυχολόγους διαβαστε εδώ (doc)

«Λήξη Μεταβατικών Διατάξεων για την Απονομή του ΕυρωΨυ τον Μάρτιο 2016». διαβαστε εδώ (pdf)

 

2) Κριτήρια Διαρκούς  Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Α.).

Αναφέρονται εδώ όλες οι επαγγελματικές / επιστημονικές δραστηριότητες

του   υποψηφίου με τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά διαβαστε εδώ (doc)

 

3)  Αίτηση  Απονομής  ΕυρωΨύ  Ελληνικά / Αγγλικά Κατεβάστε την Αίτηση  Εδώ (Ελληνικα) / (Αγγλικά)
 
Σας παρακαλούμε θερμά  να συμπληρώσετε  την αίτηση για το EuroPsy και  στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
Οι δύο αιτήσεις (Ελληνικά/Αγγλικά)  αφού συμπληρωθούν  σε ηλεκτρονική μορφή  πρέπει να αποσταλούν  στο email επικοινωνίας:
europsygreece@seps.gr

 

4) Φυλλάδιο Καταγραφής της Εποπτευόμενης Πρακτικής Άσκησης Κατεβάστε το Εδώ

 

5) Διευκρινίσεις για την Πιστοποίηση της Εποπτευόμενης Πρακτικής Άσκησης Κατεβάστε το Εδώ

 

5) EuroPsy

– Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας
 
– Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απονομής του EuroPsy
 
– Εθνική Επιτροπή Ψυχολογίας – Ελλάς
 
– Εθνική Επιτροπή Απονομής του EuroPsy – Ελλάς

 

Ιούλιος 2011

Περισσότερα (doc)

email επικοινωνίας: europsygreece@seps.gr

 

xartis_europe_europsy

 

 

 

 

Κατηγορίες: Γενικά