Εκδηλώσεις
Συνέδρια / Ημερίδες

27/04/2018 - 29/04/2018

1ου Πανελλήνιο Συνεδρίο Νευροψυχολογίας

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας

Προσκεκλημενοι Ομιλητες

         
 Read Bio Here  Read Bio Here   Read Bio Here   Read Bio Here   Read Bio Here

Linas Bieliauskas, Ph.D, ABPP-Cn, Cl

Professor and Training Director Neuropsychology Section of Psychiatry University of Michigan

Erik Hessen, Ph.D

Professor of Clinical Neuropsychology at Department of Psychology at University of Oslo

Past President of the Federation of European Societies of Neuropsychology (ESN)

Board member of the International Neuropsychological Society (INS) and of the International Brain Injury Association (IBIA)

Andrew Papanicolaou, Ph.D

Professor and Chief, Department of Pediatrics Division of Clinical Neurosciences The University of Tennessee Health Scie

Κατηγορία: Συνέδρια / Ημερίδες