Εκδηλώσεις
Εκδήλωση

01/05/2018 - 28/06/2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών

στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»,

που υλοποιείται

από τη Νομική Σχολή ΑΠΘ και το Τμήμα Νομικής του Παν. Λευκωσίας,

σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ

Η Νομική  Σχολή  του  ΑΠΘ  και  το  Τμήμα  Νομικής  του  Παν.  Λευκωσίας  ανακοινώνουν  ότι  κατά  το ακαδημαϊκό  έτος  2018  –  2019 προτίθενται να λειτουργήσουν  το  Διιδρυματικό  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών (ΔΠΜΣ),  με  τίτλο:  «Ποινικό  Δίκαιο  και  Εξαρτήσεις»,  που  πραγματοποιείται  σε  συνεργασία  με  το  ΚΕΘΕΑ  και απονέμει  Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Ειδίκευσης  (MΔΕ)  σε  δύο  κατευθύνσεις:  Α)  Ποινικό  δίκαιο  των  εξαρτήσεων και Β) Νομική και Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων.

Υποβολή αίτησης: ως και τις 31 Μαΐου 2018.

758846Ψ8ΧΒ-7ΑΠ (orthi epanalipsi)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

prosklisi_ekdilosis_endiaferontos_addictions_2018-19_(orthi_epanalipsi)