Εκδηλώσεις
Εκδήλωση

23/02/2024 - 24/02/2024

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Δια ζώσης στην Αθήνα)
Απευθύνεται σε Ψυχολόγους

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2024

Παρασκευή 23-Σάββατο 24-Κυριακή 25
Φεβρουαρίου 2024, 9:00-18:00
Παρασκευή 5- Σάββατο 6- Κυριακή 7
Απριλίου 2024, 9:00-18:00
Συνολικό Κόστος Εκπαίδευσης: 600 €
Early Bird προσφορά έως
19/02/2024: 550 €

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και Εγγραφή

τηλεφωνικά στο
210 90 16677
και μέσω email στο:
emdrtrainingtact@gmail.com
ΨΥΧΟΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
Σύνθεση και Εφαρμογή θεραπευτικών
προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση του τραύματος.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και Εγγραφή

τηλεφωνικά στο
210 90 16677
και μέσω email στο:
emdrtrainingtact@gmail.com

Κάθε συμμετέχων θα εκπαιδευτεί στις παρακάτω Θεματικές Ενότητες του προγράμματος:
• Εισαγωγή στο Ψυχολογικό Τραύμα.
• Η Κλινική Συμπτωματολογία του Τραύματος: Μια Ματιά πέρα από τη διάγνωση.
• Βασικά στοιχεία Γνωστικής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας, εστιασμένης στο Τραύμα
(TF-CBT).
• Βασικά στοιχεία Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης, εστιασμένης στο Τραύμα
(Trauma-Focused ACT)
• Εφαρμογή της Ενσυνειδητότητας (Mindfulness) στην αντιμετώπιση του Τραύματος
(Trauma-Sensitive Mindfulness).
• Γνωριμία με την EMDR Θεραπεία.
• Θεραπεία EMDR και Εικαστική Θεραπεία- Η Επανεπεξεργασία τραύματος μέσα από
την εικαστική έκφραση.
• EMDR Πρωτόκολλο Σχεδιαστικής Απαρτίωσης.
• Η Σημασία της Θεραπευτικής Σχέσης στην Αντιμετώπιση του Τραύματος.
Όλες οι συναντήσεις περιλαμβάνουν θεωρητικές και βιωματικές ασκήσεις.
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής πριν την προκαταβολή είναι η
αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο emdrtrainingtact@gmail.com.

SEPS NEWSLETTER- PSYCHOTRAUMATOLOGY 2024