Εκδηλώσεις
Εκδήλωση

07/09/2023 - 08/09/2023

37ο Ετήσιο Συνέδριο του SFE CEFEC

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 37ο Ετήσιο Συνέδριο του SFE CEFEC, που θα διεξαχθεί στην Ιτέα Φωκίδας στις 7-8 Σεπτεμβρίου 2023, σε συνεργασία με την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, με τίτλο «Δρώντας για την κοινωνική οικονομία. Ενδυναμώνοντας τη Κοινότητα”.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας και της δικτύωσης για την Κοινωνική Οικονομία στις περιοχές της επαρχίας και στην ενδυνάμωση της κοινότητας, μέσω της παρουσίασης πρωτοβουλιών από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα αναφερθούμε σε θέματα Πράσινης Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας, Κοινωνικοοικονομικής Ένταξης και Προσφύγων.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση με αναλυτικές πληροφορίες.

Σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και το πρόγραμμα του Συνεδρίου για το 2023, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εκδήλωσης: www.cefecannualconference.eu

Γραφείο Διοικητικής, Γραμματειακής & Τεχνολογικής Υποστήριξης

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Δοϊράνης 181 & Φειδίου 18, Καλλιθέα Τ.Κ. 176 73

Τηλ. 210 92 21 739 / 210 92 27 611

Email: ekpsath@otenet.gr Ι www.ekpse.gr