Εκδηλώσεις
Συνέδρια / Ημερίδες

12/05/2023 - 14/05/2023

ΤΟ ΣΩΜΑ

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ομάδας και

Οικογένειας (ΕΛ.ΕΚ.ΙΝ.) διοργανώνει το 1ο Συνέδριό του, με θέμα:

ΤΟ ΣΩΜΑ

Αναπαραστάσεις, ασθένειες, πάθη, πολιτισμικές και ανθρωπολογικές εκφάνσεις

Στο συνέδριο συμμετέχουν 38 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι εισηγήσεις

καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο θεματικών και προβληματισμών, έχοντας ως επίκεντρο το

σώμα. Εκτός από τις ομιλίες υπάρχουν ομάδες εργασίας, προβολή ταινίας και βιωματικές

ασκήσεις. Στον χώρο του συνεδρίου, παράλληλα με τις εργασίες, πραγματοποιείται έκθεση

έργων τέχνης, ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ του θεωρητικού λόγου, της κλινικής

εμπειρίας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Το συνέδριο φιλοξενείται στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από την Παρασκευή 12 Μαΐου μέχρι την Κυριακή 14

Μαΐου.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης των εργασιών.

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://elekin.gr/?page_id=459

Κατηγορία: Συνέδρια / Ημερίδες