Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

13/07/2016 - 17/07/2016

3rd Summer School in Group Analysis Growth in Groups: the creative potential of polyphony

3rd Group Analytic Society Summer School in Group Analysis

13th – 17th July 2016 – Athens

Growth in Groups: the Creative Potential of Polyphony

Ἀγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι,
θά ἤθελα νά σᾶς ἐνημερώσω ὅτι, τό Ἰνστιτούτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν, σέ συνεργασία μέ τήν Group Analytic Society International διοργανώνει, στήν Άθήνα, τό 3ο Group Analytic Society Summer School in Group Analysis, πού θά πραγματοποιηθεῖ στίς 13 – 17 Ἰουλίου 2016. 
Ἀπευθύνεται σέ ὁμαδικούς ἀναλυτές, σέ σπουδαστές ὅλων τῶν Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης στήν Εὐρώπη, ἀλλά καί σέ ὅσους θά ἤθελαν νά ἀποκτήσουν μία ἐμπειρία τῆς ὁμαδικοαναλυτικῆς θεωρίας καί πράξης. 
Τό θέμα τοῦ φετινοῦ Summer School θά εἶναι: Growth in Groups: the Creative Potential of Polyphony.
Ἐπειδή ὁ ἀριθμός τῶν θέσεων εἶναι περιορισμένος, γιά νά μπορέσετε νά λάβετε μέρος, εἶναι ἀπαραίτητο νά συμπληρώσετε, τό συντομότερο δυνατό, τήν αἴτηση προεγγραφῆς, τήν ὁποία θά ἀποστείλετε στήν ἑξῆς ἡλεκτρονική διεύθυνση:summerschool.athens@gmail.com
Τό κόστος συμμετοχῆς εἶναι 260 εὐρώ, ὡστόσο, ὑπάρχει ἡ δυνατότητα μειωμένης τιμῆς (160 εὐρώ, περιορισμένων θέσεων) γιά ὅσους δέν μποροῦν νά ἀνταποκριθοῦν στό κανονικό κόστος.
Ἡ ὁριστική ἐγγραφή θά ἐπιβεβαιωθεῖ ἀπό τήν ὀργανωτική ἐπιτροπή μέ βάση τίς ἡμερομηνίες αἴτησης προεγγραφῆς καί τήν ποσόστωση τῶν αἰτήσεων κανονικῆς/μειωμένης συμμετοχῆς.

Φιλικώτατα, 
Μιχάλης Ἀθητάκης
Ψυχίατρος-Ψυχαναλυτής Ὁμάδας
Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς

https://www.facebook.com/3rd-Summer-School-in-Group-Analysis-714727558661570/?fref=ts

 

3rd Group Analytic Society Summer School in Group Analysis

13th – 17th July 2016 – Athens

Growth in Groups: the creative potential of polyphony

This is the third summer school intended both for those who are new to group analysis

and for those who want to extend their awareness of the possibilities of the group

analytic encounter.

In this year’s school we explore how the individual’s voice emerges out of the play of

many voices – how we learn to hear ourselves, amongst all the different contributions

Over four days, students from many countries will work together with an international

staff team, in small groups, lecture groups, supervision and large groups, to develop

To apply, please complete application form and return to:

arising in groups that are devoted to a process of development and exchange.

the school theme.

summerschool.athens@gmail.com

Κατηγορία: Σεμινάρια