Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

01/08/2016 - 01/10/2016

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Προαγωγή & Αγωγή Υγείας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Προαγωγή & Αγωγή Υγείας

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ) στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών και το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθηνών ανακοινώνουν τον νέο κύκλο σπουδών 2016-2018 . Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, καθώς και του σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης πολιτικών Προαγωγής Υγείας. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν: α) να στελεχώσουν κρατικούς και μη-κρατικούς οργανισμούς/φορείς και δομές στους χώρους της υγείας, δημόσιας υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικές υπηρεσίες κτλ.

β) να διδάσκουν σε τμήματα των Ανωτάτων, Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών, Ιδρυμάτων που έχουν ως αντικείμενο την υγεία, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την παιδαγωγική κτλ. γ) να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της έρευνας, του σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας και Αγωγής Υγείας, καθώς και στρατηγικών πολιτικών πρόληψης στη χώρα μας και στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2016, είναι διετές με απογευματινές παρακολουθήσεις δύο μέρες την εβδομάδα. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΑΕΙ πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής των παρακάτω τμημάτων: Ιατρικής, Οδοντιατρικής, ΦΠΨ, Παιδαγωγικών, Ψυχολογίας,

Κοινωνιολογίας, ΜΜΕ, Νοσηλευτικής, και ΤΕΙ των παρακάτω τμημάτων: Επισκεπτών-τριών Υγείας, Δημόσιας Υγιεινής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Μαιευτικής, Βρεφονηπιοκομίας, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων, το Π.Μ.Σ .επιβάλει δίδακτρα που ανέρχονται στο ποσό των 800€ ανά εξάμηνο.

Πληροφορίες για αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα http://healthpromotion.med.uoa.gr. θα πρέπει να υποβάλουν από τις 28/5/2016 έως τις 26/7/2016 τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 25 (2ος όροφος) , ΑΘΗΝΑ

τηλ 210-7222723 email: chsr@med.uoa.gr ΩΡΕΣ: 10:00 – 14:00 καθημερινά

Κατηγορία: Σεμινάρια