Εκδηλώσεις
Συνέδρια / Ημερίδες

29/09/2016 - 02/10/2016

5ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ειδικών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων & 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ολιστικής Αντιμετώπισης της Σοβαρής Ψυχικής Διαταραχής

5ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ειδικών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων & 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ολιστικής Αντιμετώπισης της Σοβαρής Ψυχικής Διαταραχής
29/09-02/10/2016, Καλαμάτα
View this email in your browser

Κατηγορία: Συνέδρια / Ημερίδες

Πού θα πραγματοποιηθεί: Καλαμάτα Καλαμάτα Ελλάδα