Εκδηλώσεις
Συνέδρια / Ημερίδες

20/10/2016 - 23/10/2016

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας με θέμα «Συνθέτοντας το παζλ της ανθρώπινης ανάπτυξης: Γέφυρες με την κοινωνία και την εκπαίδευση».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Κλάδος Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας

(ΕΛΨΕ) και τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν

το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας με θέμα «Συνθέτοντας το παζλ

της ανθρώπινης ανάπτυξης: Γέφυρες με την κοινωνία και την εκπαίδευση». Το συνέδριο θα

πραγματοποιηθεί στις 20-23 Οκτωβρίου 2016 στο Βόλο, στις φιλόξενες εγκαταστάσεις

Το Συνέδριο απευθύνεται σε ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, ανθρωπολόγους,

κοινωνιολόγους, παιδιάτρους, παιδοψυχίατρους, σε προπτυχιακούς και

μεταπτυχιακούς φοιτητές συναφών γνωστικών αντικειμένων, καθώς και σε όσους

ενδιαφέρονται για τη φύση, τις διεργασίες, τους μηχανισμούς της ανθρώπινης

ανάπτυξης, τις αλληλεπιδράσεις της με παράγοντες του περιβάλλοντος και την

αξιοποίηση αυτών των γνώσεων για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής και τη

μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπου.

Στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνονται

προσκεκλημένες ομιλίες, συμπόσια, προφορικές ανακοινώσεις και αναρτημένες

εργασίες. Αναλυτικές πληροφορίες για τις ημερομηνίες υποβολής περιλήψεων και

άλλες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

http://developmental2016.uth.gr/

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου απευθύνει πρόσκληση για ενεργή

συμμετοχή στις εργασίες του, του οποίου κεντρικοί στόχοι είναι η ανάδειξη της έρευνας

που διεξάγει η ελληνική επιστημονική κοινότητα στο πεδίο της ανθρώπινης ανάπτυξης,

η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου αλλά και η ενθάρρυνση νέων συνεργασιών.

 

Κατηγορία: Συνέδρια / Ημερίδες