Εκδηλώσεις
Ετήσια Σεμινάρια, Πανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών, Σεμινάρια

02/03/2024 - 12/04/2024

 Ανάρτηση Προκήρυξης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(Π.Μ.Σ.) Master of Sciences (M.Sc.) με τίτλο : «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση», «Early Intervention in Psychosis»

 Ανάρτηση Προκήρυξης ΠΜΣ

Η Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(Π.Μ.Σ.) – Master of Sciences (M.Sc.) με τίτλο : «Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση», «Early Intervention in Psychosis», με διευθυντή τον Καθηγητή Ν. Στεφανή.

Η έναρξη του μεταπτυχιακού ορίζεται για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 50 κατ’ ανώτατο όριο. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της Διπλωματικής εργασίας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής και Εργοθεραπείας της ημεδαπής και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 307 του νόμου 4957/22.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των φοιτητών στην έγκαιρη και ολοκληρωμένη θεραπευτική διαχείριση του πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου και των πρόδρομων εκδηλώσεών του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως 12/4/2024 ηλεκτρονικά στο email: msceip@med.uoa.gr

https://school.med.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/programmata_metaptychiakon_spoydon_eisachthentes_apo_to_akad_etos_2018_19/pms_iatrikis_scholis/egkairi_parembasi_stin_psychosi/

PROKIRYXI_2024-2025

Κατηγορία: Ετήσια Σεμινάρια, Πανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών, Σεμινάρια