Εκδηλώσεις
Ετήσια Σεμινάρια, Σεμινάρια

09/03/2024 - 16/06/2024

Διαδικτυακό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ψυχιατρική στον κύκλο της ζωής Από τη βρεφονηπιακή ηλικία στην ενέλιξη Ψυχοπαθολογία και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

Διαδικτυακό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Ψυχιατρική στον κύκλο της ζωής
Από τη βρεφονηπιακή ηλικία στην ενέλιξη
Ψυχοπαθολογία και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ημέρα/ ώρα: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα
Με ανάπτυξη συγκεκριμένης εννοιολογικής ενότητας

Σάββατο 10:00 – 19:00 (συμπεριλαμβανομένου διαλείμματος: 14:30 –16:00)
και Κυριακή 10:00 – 14:30
Διεξαγωγή Ε’ Θεματικής Ενότητας: Σάββατο 9
Μαρτίου και Κυριακή 10 Μαρτίου

Τρόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά, μέσω βιντεοδιάσκεψης, σύγχρονη παρακολούθηση.

Κόστος: 80 ευρώ

280 ευρώ για το σύνολο των υπόλοιπων θεματικών ενοτήτων: Σε αυτήν την
περίπτωση, τα δίδακτρα καταβάλλονται είτε εφάπαξ, είτε σε 2 ισόποσες
δόσεις.

Σε ποιους
απευθύνεται:

Σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους,
ειδικευόμενους ψυχιάτρους, ειδικευόμενους παιδοψυχιάτρους,
ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές,
νοσηλευτές, ειδικούς παιδαγωγούς κ.α.), καθώς και απόφοιτους και
τελειόφοιτους αντίστοιχων σχολών.

Πιστοποιητικό
Παρακολούθησης:

Στο τέλος κάθε ενότητας που θα επιλέξει να παρακολουθήσει
κάποιος και στο τέλος του συνόλου του Σεμιναρίου χορηγείται το αντίστοιχο
επίσημο πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Υποβολή
αίτησης συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής,
συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο secretar@epipsi.gr

Πληροφορίες: secretar@epipsi.gr, annabechraki@gmail.com 2106170805 και 6955812447

Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη της συνέχειας φυσιολογικών και παθολογικών συμπεριφορών από
την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή έως και τη γήρανση, μέσω της εννοιολογικής αλλά και της
ουσιαστικής σύνδεσης Παιδοψυχιατρικής και Ψυχιατρικής υπό το πρίσμα της αναπτυξιακής προσέγγισης.
Η ταυτότητα του σεμιναρίου, αυτή που το διαφοροποιεί από άλλα παρόμοια σεμινάρια, είναι η
έμφαση που δίδεται στην απαρτίωση και την ενιαιοποίηση ηλικιών και φάσεων της ζωής, υγιών και
παθολογικών χαρακτηριστικών, ψυχικών και σωματικών εκδηλώσεων, διαγνωστικών εκτιμήσεων και
θεραπευτικών εφαρμογών στο πλαίσιο μιας ενοποιητικής αντίληψης της σύγχρονης βιοψυχοκοινωνικής
προσέγγισης.

Ε. Θεματική Ενότητα
Ψυχώσεις – Σχιζοφρένεια στο παιδί και στον ενήλικα
Σάββατο: 9 Μαρτίου 2024
10:00 – 11:30 Παιδικές Ψυχώσεις Λαζαράτου Ελένη
11:30 – 13:00 Παιδική και Εφηβική Σχιζοφρένεια Κυριακόπουλος Μαρίνος
13:00 – 14:30 Α’ Ψυχωτικό Επεισόδιο Στεφανής Νικόλαος
16:00 – 17:30 Σχιζοφρένεια – Κλινική περιγραφή και Συμπτωματολογία Κωνσταντακόπουλος
Γιώργος
17:30 – 19:00 Σχιζοφρένεια – Αιτιοπαθογενετικοί παράγοντες Κωνσταντακόπουλος Γιώργος
Κυριακή: 10 Μαρτίου 2024
10:00 – 11:30 Σχιζοφρένεια – Διάγνωση και Θεραπεία Κωνσταντακόπουλος Γιώργος
11:30 – 13:00 Ο ρόλος της οικογένειας στην Ψύχωση Πάλλη Αλεξάνδρα
13:00 – 14:30 Ψυχοκοινωνικές Θεραπείες – Ψυχοεκπαίδευση – Αποκατάσταση – Ανάκαμψη
Οικονόμου Μαρίνα

Επόμενες θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη
διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους
ΣΤ. Διαταραχές της Συμπεριφοράς – Διαταραχές της
Προσωπικότητας: Εκφράσεις στο παιδί και στον ενήλικα
20 – 21 Απριλίου 2024

Ζ. Ζητήματα Ψυχοσωματικής Ιατρικής στο παιδί και στον ενήλικα
18 – 19 Μαΐου 2024

Η. Θεραπευτικές παρεμβάσεις – Σωματικές Θεραπείες –
Ψυχοθεραπείες

15 – 16 Ιουνίου 2024

Οι Διδάσκοντες είναι επίλεκτα και έμπειρα μέλη της επιστημονικής και ακαδημαϊκής
κοινότητας των ειδικών ψυχικής υγείας που ασχολούνται με παιδιά και ενήλικες.
Ανάμεσα στους διδάσκοντες περιλαμβάνονται:
Αγγελόπουλος Ηλίας, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Ανδρούτσος Χρήστος, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Διευθυντής του Τμήματος
Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων Σισμανογλείου Γ.Ν.Α.
Βλάχος Ηλίας, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Γραμματέας Κλάδου Τέχνη και Ψυχιατρική Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (Ε.Ψ.Ε.)
Γιαννακόπουλος Γεώργιος, Ψυχίατρος Παιδιού και Εφήβου, Επίκουρος Καθηγητής
Παιδοψυχιατρικής, Υπεύθυνος της Μονάδας Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας της
Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. – Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Γιαννοπούλου Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής
E.K.Π.Α., Αντιπρόεδρος της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδας – ΕΝΩΨΥΠΕ
Γονιδάκης Φραγκίσκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Υπεύθυνος της Μονάδας Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής της Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής
Κλινικής – Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Γουρνέλλης Ρωσσέτος, Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής E.K.Π.Α., Β’
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική – Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Πρόεδρος Κλάδου Ψυχοθεραπείας της
Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (Ε.Ψ.Ε.)
Δικαίος Δημήτριος, Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Ειδικής
Μονάδας Διαταραχών Ύπνου Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής – Αιγινήτειο
Νοσοκομείο
Ζέρβας Ιωάννης, Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος του Κέντρου
Ψυχοθεραπειών της Α ́ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής – Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Ζηλίκης Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής – Ψυχιατρικής Παιδιού & Εφήβου
Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Κοντοάγγελος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική – Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Επιστημονικός Συνεργάτης,
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής
Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.)
Κυριακόπουλος Μαρίνος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής
Ε.Κ.Π.Α., Υπηρεσία Παιδιών και Εφήβων, Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα –
Καισαριανής, Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική
Κωνσταντακόπουλος Γιώργος, Ψυχίατρος PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης Ερευνητικού
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας
«Κώστας Στεφανής» (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.)
Κώτσης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής στο Τμήμα Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Υπεύθυνος Κοινοτικού Κέντρου
Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού

Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Πρόεδρος της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος – Ένωσης
Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων
Λαβίδα Μαρίλη, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια MA/PGDip/MBACP, Πιστοποιημένη στην
Αισθητηριοκινητική Ψυχοθεραπεία Σωματικού και Αναπτυξιακού Τραύματος (Sensorimotor
Psychotherapy)
Λεγάκη Αιμιλία, Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Ε.ΔΙ.Π. Κλινικής Ψυχολογίας
Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Θεραπεύτρια Οικογένειας και Ζεύγους
Μαγκλάρα Νάντια, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Β’
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Μαλλιώρη Μένη, Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής E.K.Π.Α.
Μαλογιάννης Ιωάννης, Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, Επιστημονικά Υπεύθυνος της
Μονάδας Διαταραχών Προσωπικότητας της Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α. –
Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αντιπρόεδρος Ι.Ψ.Υ.Θ.Ε.ΔΙ.Π.
Μασδράκης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Α’
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική – Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Μουρίκης Ηρακλής, Ψυχίατρος PhD, Ψυχοθεραπευτής, Υπεύθυνος Μονάδας Θεραπειών
Συμπεριφοράς και Ειδικών Ιατρείων Σεξουαλικής Υγείας της Α ́ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής
Κλινικής Ε.Κ.Π.Α. – Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Μουσελίμη Αγγελική, Εργοθεραπεύτρια, Υπηρεσία Παιδιών και Εφήβων, Κέντρο Κοινοτικής
Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα – Καισαριανής, Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.
Μπαλτά Γεωργία, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ψυχίατρος –
Ψυχοθεραπεύτρια
Μωρόγιαννης Κωνσταντίνος, Ψυχίατρος PhD – Ομαδικός Αναλυτής, Πρόεδρος του
Ελληνικού Δικτύου Ομαδικών Αναλυτών (Ε.Δ.Ο.Α.), Μέλος της Group Analytic Society
International
Νάτσης Βασίλειος, Ψυχίατρος, MD, MSc, PhDc, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α’
Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α. – Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Πάλλη Αλεξάνδρα, Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας – Ψυχοθεραπεύτρια
Οικογένειας, Επιστημονική Συνεργάτης Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής
Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.)
Παπαγεωργίου Χαράλαμπος, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Διευθυντής Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και
Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.)
Παπαθανασίου Ηλίας, Καθηγητής Λογοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών και Επισκέπτης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα –
Καισαριανής, Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική – Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Παπανικολάου Αικατερίνη, Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής E.K.Π.Α,
Διευθύντρια Παιδοψυχιατρικής Κλινικής – Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Παπατριανταφύλλου Γιάννης, Ψυχίατρος PhD, Κέντρο Ημέρας για τη Τρίτη Ηλικία “IASIS”,
Ιατρείο Διαταραχών Μνήμης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Ά Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική
Ε.Κ.Π.Α. – Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Πατέρα Αλίκη, Ψυχολόγος MSc, Υπηρεσία Παιδιών και Εφήβων, Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής
Υγιεινής Βύρωνα – Καισαριανής, Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.
Πεχλιβανίδης Αρτέμιος, Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής E.K.Π.Α., Υπεύθυνος της
Μονάδας Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών Ενηλίκων της Α ́ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής
Κλινικής – Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Πρόεδρος του Κλάδου Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών δια
Βίου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (Ε.Ψ.Ε.)
Πολίτης Αντώνιος, Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος της
Μονάδας Ψυχογηριατρικής της Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής – Αιγινήτειο
Νοσοκομείο
Πομίνι Βαλέρια, Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, διδάκτωρ και μέλος Ε.ΔΙ.Π. Ιατρικής
Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος Συστημικών Θεραπειών της Α’
Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής – Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος Δ.Σ.
της Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο.
Σμυρνής Νικόλαος, Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Β’
Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Στεφανής Νικόλαος, Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Α’
Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής – Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Φερεντίνος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Β’
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική – Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

 

Ανακοίνωση 5ης διημερίδας Σεμιναρίου Ψυχιατρική στον κύκλο της ζωής

Κατηγορία: Ετήσια Σεμινάρια, Σεμινάρια