Εκδηλώσεις
Εκδήλωση

01/06/2017

ΔΙΑ-ΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 2017-2018

ΔΙΑ-ΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

2017-2018

Συνδιοργανώνεται από

το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών & την Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ομάδας (ΕΕΨΨΟ)

Υπεύθυνοι :

Κλήμης Ναυρίδης,                        Γρηγόρης Βασλαματζής,

Ομ. Καθηγητής Ψυχολογίας,          Καθηγητής Ψυχιατρικής της

Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ,      Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Μέλος     Μέλος της Ε.Ε.Ψ.Ψ.,                      και Διδάσκων της Ελληνικής

της S.F.P.P.G. και                          Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας,

της Ε.Ε.Ψ.Ψ.Ο.                               Μέλος της Ε.Ε.Ψ.Ψ.Ο.

Επιστημονικός συντονισμός Προγράμματος :

Μαρία Κοκκώση

Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας

της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,

ψυχοθεραπεύτρια, Ε.Ε.Ψ.Ψ. και Ε.Ε.Ψ.Ψ.Ο.

Πασχάλης Καπουσούζης             Κωνσταντίνος Καρδαράς

Ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής,        Ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής,

μέλος Ε.Ε.Ψ.Ψ.Ο.                          μέλος Ε.Ε.Ψ.Ψ.Ο.

Διάρκεια: 1έτος (Νοέμβριος 2017 – Σεπτέμβριος 2018)

Σκοπός :

Τα ομαδικά δυναμικά αποτελούν συστατικό στοιχείο των ψυχιατρικών πλαισίων. Η ομαδική ψυχοθεραπεία, οι ομαδικές συναντήσεις του προσωπικού, η ομαδική «ατμόσφαιρα» στις κλινικές, η λειτουργία του πλαισίου μέσα σε ένα ευρύτερο θεσμό είναι μερικές από τις περιοχές των ψυχιατρικών πλαισίων στις οποίες αναπτύσσονται καθημερινά οι διεργασίες ομάδας και εμφανίζονται τα ομαδικά δυναμικά. Το προσωπικό πού εργάζεται σε αυτά τα πλαίσια επηρεάζεται και επηρεάζει την έκφρασή τους.

Στο Μονοετές Πρόγραμμα Κλινικής Μετεκπαίδευσης στα Δυναμικά Ομάδας που διοργανώνεται για πέμπτη συνεχή φορά – η πρώτη ήταν κατά το Ακαδ. Έτος 2013-2014 – και το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με τη βιωματική εκπαίδευση και την ομαδική εποπτεία, θα επιδιωχθεί η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα σχετικά με τα δυναμικά και τις διεργασίες ομάδας γενικά, αλλά και ειδικότερα όταν τα φαινόμενα αυτά λαμβάνουν χώρα, προσλαμβάνονται και βιώνονται από τα υποκείμενα στο ιδιαίτερο εκείνο περιβάλλον των ψυχιατρικών θεσμών.

Το Δια-τμηματικό Μετεκπαιδευτικό αυτό Πρόγραμμα δομείται πάνω στη βάση διεθνών εκπαιδευτικών εμπειριών και απευθύνεται σε ψυχίατρους (είτε είναι ειδικευμένοι ή ειδικευόμενοι), σε ψυχολόγους, καθώς επίσης σε κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και εργοθεραπευτές πού κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν σε ψυχιατρικά πλαίσια.

Στο τέλος του Προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα παρουσιάζουν εργασία και θα λαμβάνουν Πιστοποιητικό Κλινικής Μετεκπαίδευσης στις Διεργασίες Ομάδας (από τους Διοργανωτές και τους Συνεργαζόμενους Φορείς).

 

Συνεργαζόμενοι φορείς του εξωτερικού :

Association Romande de Psychothérapie Analytique de Groupe (ARPAG)τηςΕλβετίας.

Société Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe (SFPPG)τηςΓαλλίας.

Αριθμός συμμετεχόντων: μέχρι 40 άτομα.

Τρόπος επιλογής : Οι υποψήφιοι καταθέτουν αίτηση συμμετοχής και σύντομο βιογραφικό, το αργότερο μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 2017,στην κα Α. Σίβερα asivera@media.uoa.grή hspgp@yahoo.gr

Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με τους υπεύθυνους.

Κόστος συμμετοχής : 500 ευρώ (το ποσό καταβάλλεται σε 3 (τρεις) δόσεις).

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Έξη τριήμερα για ένα έτος. Συνολικά, 120 ΩΡΕΣ: 35 ώρες θεωρία, 75 ώρες συμμετοχή σε ομάδα και 10 ώρες εποπτεία, ή πιο αναλυτικά:

8 Διαλέξεις σε ολομέλεια

10 Θεωρητικές Εισηγήσεις (ανά 2 κάθε φορά) σε ολομέλεια

5 Συνεδρίες ομαδικής εποπτείας

33 Βιωματικές συνεδρίες μικρής ομάδας

12 Βιωματικές συνεδρίες μεγάλης ομάδας

5 Ομαδικές Συνεδρίες Θεωρητικής Επεξεργασίας

 

Πρόγραμμα 1ου τριήμερου

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

10.30’-12.00’

Διάλεξη

9.00’-10.30’

Μικρές Ομάδες

Μικρές Ομάδες

12.00’-14.00’

Διάλειμμα

11.00’-12.30’

Μικρές Ομάδες

Μικρές Ομάδες

14.00’-15.30’

Μικρές Ομάδες

13.00’-14.30’

Μικρές Ομάδες

Μεγάλη Ομάδα

16.00’-17.30’

Μικρές Ομάδες

14.30’-16.00’

Διάλειμμα Φαγητό

 

18.00’-19.30’

Μεγάλη Ομάδα

16.00’-17.30’

Μικρές Ομάδες

 

 

Πρόγραμμα 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, και 6ου τριήμερου

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

9.00’-10.30’

 

9.00’-10.30’

Μικρές Ομάδες

Μικρές Ομάδες

11.00’-12.30’

 

11.00’-12.30’

Ομάδες Θεωρητικής Επεξεργασίας

Μικρές Ομάδες

12.30’-14.00’

Διάλεξη

13.00’-14.30’

Μεγάλη Ομάδα

Μεγάλη Ομάδα

14.00’-15.30’

Διάλειμμα Φαγητό

14.30’-16.00’

Διάλειμμα Φαγητό

 

15.30’-17.00’

2 (δύο) Θεωρητικές Εισηγήσεις

16.00’-17.30’

Μικρές Ομάδες

 

17.30’-19.00’

Εποπτεία Ολομέλειας

18.00’-19.30’

Μικρές Ομάδες

 

Οι Εποπτείες Ολομέλειας θα γίνουν με τον κύριο Ηλία Λιακόπουλο και με τον κύριο Γιώργο Κωστούλα.

Υποστήριξη: Κέντρο Ψυχοδυναμικής Ψυχιατρικής και Ψυχαναλυτικής Έρευνας ( ΚΕ.ΨΥΧ.Ε.)

Διδάσκοντες:

Εκτός από τους δυο Υπεύθυνους του Προγράμματος και την Επιστημονική Συντονίστρια, θα διδάξουν επίσης οι ακόλουθοι Έλληνες Πανεπιστημιακοί, ψυχαναλυτές και ομαδικοί αναλυτές:

Γιώργος Κωστούλας, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και ψυχοθεραπευτής ομάδας,διδάσκων μέλος της Ελληνικής και της Ελβετικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, ιδρυτικό και διδάσκον μέλος της ARPAG και της Ε.Ε.Ψ.Ψ.Ο., Ηλίας Λιακόπουλος,ψυχολόγος-ψυχαναλυτής και ομαδικός αναλυτής, Μέλος Ε.Ε.Ψ.Ψ., Μέλος της Ψυχαναλυτικής Ακαδημίας Μονάχου και της DGPPT, ιδρυτικό μέλος και διδάσκων της Ε.Ε.Ψ.Ψ.Ο., Ευτυχία Καλλιτεράκη, ψυχαναλύτρια, ομαδική αναλύτρια και οικογενειακή θεραπεύτρια, τακτικό μέλος Ε.Ε.Ψ.Ψ., ιδρυτικό μέλος και διδάσκουσα της Ε.Ε.Ψ.Ψ.Ο., Στέλιος Στυλιανίδης,ψυχίατρος-ψυχαναλυτής, Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, μέλος Ε.Ψ.Ε., Ειρήνη Ιωάννοβιτς,ομαδική αναλύτρια και οικογενειακή θεραπεύτρια, ιδρυτικό μέλος της Ε.Ε.Ψ.Ψ.Ο., Χαρά Καραμανωλάκη,ψυχίατρος-ψυχαναλύτρια, Μέλος και διδάσκουσα Ε.Ε.Ψ.Ψ., Πόπη Καπνουτζή,ψυχολόγος, ομαδική αναλύτρια και οικογενειακή θεραπεύτρια, μέλος Ε.Ε.Ψ.Ψ.Ο., Μιχάλης Πέτρου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής, μέλος Ε.Ψ.Ε., Κώστας Παπακωνσταντίνου, ψυχίατρος-ψυχαναλυτής, μέλος Ε.Ε.Ψ.Ψ., Αναστασία Τόλιου, ψυχολόγος, ομαδική ψυχοθεραπεύτρια, μέλος S.F.P.P.G. και Transition, μέλος Ε.Ε.Ψ.Ψ.Ο., Διαμαντίνα Κατωπόδη, εργοθεραπεύτρια, ομαδική και οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια, Αιμιλία Χαριτάκη, εργοθεραπεύτρια, ομαδική και οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια, Λίλα Μητσοπούλου, κλινική ψυχολόγος και ομαδική ψυχοθεραπεύτρια, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Lyon 2 – Lumière, Μέλος S.F.P.P.G., μέλος Ε.Ε.Ψ.Ψ.Ο.

Γενική Θεματολογία :

  1. Ψυχιατρικά πλαίσια: υπηρεσίες και ομαδικότητα, ψυχιατρική θεραπευτική, ψυχιατρική μεταρρύθμιση.
  2. Εισαγωγή στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία Ομάδας
  3. Μεταβιβαστικά και Αντιμεταβιβαστικά φαινόμενα στις ομάδες
  4. Η σημασία του ομαδικού πλαισίου και το ζήτημα της εκδραμάτισης
  5. Η ομαδική ψυχοθεραπεία σε ψυχιατρικά πλαίσια