Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

15/11/2014 - 16/11/2014

Διήμερο Εργαστήριο με θέμα “Γνωσιακή-Συμπεριφορική Προπονητική”.

Διήμερο Εργαστήριο στις 15-16 Νοεμβρίου 2014

με θέμα “Γνωσιακή-Συμπεριφορική Προπονητική”.

 

Σας επισυνάπτω σχετικό φυλλάδιο για περισσότερες πληροφορίες.

 

Χρυσούλα Κωστογιάννη, Ph.D.
Chrysoula Kostogiannis, Ph.D
.

Ψυχολόγος – Διεπιστημονική Σύμβουλος
Psychologist – Consultant
Διευθύντρια – Director 
Ελληνικό Ινστιτούτο Λογικοθυμικής &
Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας
Hellenic Institute for Rational-Emotive &
Cognitive-Behavioral Therapy
+30 210 61 42110, +30 210 61 28950
recbtinstitute@yahoo.gr, www.recbt.gr

Κατηγορία: Σεμινάρια

Πού θα πραγματοποιηθεί: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΟΓΙΚΟΘΥΜΙΚΗΣ & ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Αριστείδου 3, Μαρούσι 151 22, Ελλάδα Μαρούσι Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 6142110

Website: www.recbt.gr

Email: info@recbt.gr