Εκδηλώσεις
Συνέδρια / Ημερίδες

28/03/2020

«ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ:ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ, ΓΕΝΕΟΓΡΑΜΜΑ»

ΗΜΕΡΙΔΑ
«ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ:ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ, ΓΕΝΕΟΓΡΑΜΜΑ»

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020

Τό Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, τό Ἰνστιτοῦτο Θεραπείας Οἰκογένειας καί ἡ Ἕνωση Θεραπευτῶν Οἰκογένειας καί Ζεύγους διοργανώνουν Ἡμερίδα μέ θέμα:

«Ἰχνηλατώντας τούς Οἰκογενειακούς Δεσμούς: Οἰκογενειακό Ἀνάγλυφο, Γενεόγραμμα».

Γεννιόμαστε καί μεγαλώνουμε σέ οἰκογένειες. Ἐκεῖ διαμορφώνουμε τά θεμέλια τῶν πρώτων μας ἐμπειριῶν στόν κόσμο, τῶν πρώτων μας σχέσεων, τῶν πρώτων μας αἰσθημάτων τοῦ ἀνήκειν σέ μιά ὁμάδα. Διαπλάθουμε τούς ἑαυτούς μας κινούμενοι καί ἀναπτυσόμενοι ἐντός τοῦ συνόλου τῶν σχέσεων καί ἐπικοινωνιῶν (matrix) τῆς οἰκογένειας (S.H. Foulkes, 1975), ἡ ὁποία ἐμπεριέχεται στό εὐρύτερο κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο. Οἱ λειτουργίες πού οἱ οἰκογένειες ἐπιτελοῦν (ἀναπαραγωγικές, οἰκονομικές, ἐκπαιδευτικές, μέριμνας/πρόνοιας, ψυχολογικές) δημιουργοῦν ἰσχυρούς δεσμούς μεταξύ τῶν μελῶν τους. Ὁ A.C.R. Skynner (1987) ἐπισημαίνει ὅτι συνεχῶς ἐπιζητοῦμε νά ἐπαναλάβουμε τήν ἐμπειρία μας στούς οἰκογενειακούς μας δεσμούς, διαιωνίζοντας, μέ τόν τρόπο αὐτό, τίς οἰκογενειακές μας σχέσεις σέ κάθε ὁμάδα πού συμμετέχουμε, μέ ἀποτέλεσμα αὐτές νά συμπεριφέρονται μέ ἀνάλογο τρόπο.
Στήν Ἡμερίδα θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά ἰχνηλατήσουμε τούς οἰκογενειακούς μας δεσμούς τόσο μέσῳ θεωρητικῶν εἰσηγήσεων, ὅσο καί, κυρίως, μέσῳ βιωματικῶν τεχνικῶν, ὅπως εἶναι τό Οἰκογενειακό Ἀνάγλυφο καί τό Γενεόγραμμα.

Α. Εἰσηγήσεις (Θεματολογία):

1.Ἡ Ἀναγεννητική (Regenative/Transending) Δύναμη τῆς Οἰκογένειας
Εἰσηγητής: Πέτρος Πολυχρόνης, Παιδοψυχίατρος, Συστημικός Θεραπευτής Οἰκογένειας καί Ὁμάδας, Διευθυντής τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Κέντρου Μελέτης τοῦ Ἀνθρώπου (Α.Κ.Μ.Α.).

2. Οἰκογένεια καί Ὁμάδα: ἕνας Ἀναπόφευκτος Δεσμός
Εἰσηγητής: Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος, Παιδοψυχίατρος, Θεραπευτής Οἰκογένειας,
Ψυχοδραματιστής-Κοινωνικοθεραπευτής, Συνεργάτης τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου.

3. Ἡ Τεχνική τοῦ Οἰκογενειακοῦ Ἀναγλύφου
Εἰσηγήτρια: Εἰρήνη Χατζηγιάννη, Κοινωνική Λειτουργός, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας,
Πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Θεραπευτῶν Οἰκογένειας καί Ζεύγους,
Συνεργάτις τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου.

4.Τό Γενεόγραμμα
Εἰσηγήτρια: Κατερίνα Κονταρίνη, Ψυχοπαιδαγωγός, Ψυχοδραματίστρια- Κοινωνικοθεραπεύτρια,
Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Συνεργάτις τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου.

Β. Βιωματικά Ἐργαστήρια σέ Μικρές Ὁμάδες: Οἰκογενειακό Ἀνάγλυφο, Γενεόγραμμα

Γ. Ὁλομέλεια: Συζήτηση – Ἀξιολόγηση

Πληροφορίες – Ἐγγραφές:
ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Τηλ. 2106447532-3, 2106435980, www.opc.gr
Ἡμερομηνία: Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020, 10:00 π.μ. – 4:30 μ.μ.
Κόστος Συμμετοχῆς:
35 εὐρώ,
25 εὐρώ, φοιτητές, ἄνεργοι καί ἐκπαιδευόμενοι σέ ψυχοθεραπευτικές μεθόδους
40 εὐρώ, γονεϊκά ζευγάρια

ΗΜΕΡΙΔΑ (pdf)

Κατηγορία: Συνέδρια / Ημερίδες