Εκδηλώσεις
Ετήσια Σεμινάρια

20/12/2014 - 09/01/2015

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με τίτλο «Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση Νηπίων, Παιδιών και Εφήβων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχήs – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)»

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με τίτλο «Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση Νηπίων, Παιδιών και Εφήβων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχήs – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)», Ιανουάριος – Ιούνιος 2015
Φορέας Υλοποίησης: Παιδοψυχιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Γεράσιμος Κολαΐτης, Παιδοψυχίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Διευθυντής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Συντονίστρια εκπαίδευσης: Τερψιχόρη Κόρπα, Παιδοψυχίατρος, Υπεύθυνη Μονάδας ΔΕΠΥ & Συνδεόμενων Διαταραχών Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης ΔΕΠΥ
 
Το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή θεωρητικής και πρακτικής γνώσης στην έγκαιρη και έγκυρη ανίχνευση, παραπομπή, διαγνωστική αξιολόγηση, διαχείριση και αντιμετώπιση περιπτώσεων νηπίων, παιδιών και εφήβων που παρουσιάζουν Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ).
Στα  οφέλη για τους εκπαιδευόμενους, πλην της χορήγησης ενός έγκυρου Πιστοποιητικού Μετεκπαίδευσης,  συμπεριλαμβάνονται:
–  Βελτίωση των γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων στην έγκαιρη και έγκυρη αναγνώριση, διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ νηπίων, παιδιών και εφήβων.
– Δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και στρατηγικών ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους διαφόρων ειδικοτήτων μέσω της διάχυσης της γνώσης με απώτερο στόχο την θέσπιση ενιαίων κριτηρίων παραπομπής, ανίχνευσης, διαγνωστικής αξιολόγησης και διαχείρισης της ΔΕΠΥ νηπίων, παιδιών και εφήβων.
–   Μεγαλύτερη εστίαση στην έγκαιρη ανίχνευση και στην έγκυρη διαγνωστική αξιολόγηση μέσω χρήσης διεθνώς αναγνωρισμένων πακέτων εργαλείων ανίχνευσης, διαγνωστικής αξιολόγησης και διαχείρισης περιστατικών ΔΕΠΥ σε νήπια, παιδιά και εφήβους.
 
Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ – ΑΤΕΙ, κυρίως επαγγελματίες από το χώρο της ψυχικής & γενικής υγείας, της ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης και της αποκατάστασης. Για τη διασφάλιση της ποιότητας και της εκπαιδευτικής αξίας του προγράμματος, ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, θα είναι κατά σειρά η επαγγελματική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα, οι μεταπτυχιακές σπουδές, το επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός βασικού πτυχίου.
 
Το συνολικό κόστος φοίτησης είναι 420 €.
 
Oι προγραμματισμένες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Προγράμματος “Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση Νηπίων, Παιδιών και Εφήβων με ΔΕΠΥ” καθώς και η αναλυτική θεματολογία βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία που σας επισυνάπτουμε.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως είναι η Παρασκευή 09/01/2015.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από ΣΥΝΤΟΜΟ βιογραφικό σημείωμα, όπου θα πρέπει να αναφέρονται απαραιτήτως: επαγγελματική εμπειρία ειδικά την τελευταία πενταετία, τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι, επίπεδο επάρκειας στην αγγλική γλώσσα, βαθμός βασικού πτυχίου. Τα πιστοποιητικά για τα παραπάνω, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, εφόσον σας ζητηθούν.
Σημαντικές ημερομηνίες:
έως 09/01/2015, προθεσμία υποβολής αίτησης
έως 14/01/2015, απάντηση αποδοχής ή απόρριψης συμμετοχής στο Πρόγραμμα (σε κάποιες περιπτώσεις ίσως προηγηθεί συνέντευξη με τον υποψήφιο)

έως 20/01/2015, καταβολή α’ δόσης διδάκτρων (140 ευρώ)
έως 20/03/2015, καταβολή β’ δόσης διδάκτρων (140 ευρώ)

έως 20/05/2015, καταβολή γ’ δόσης διδάκτρων (140 ευρώ/εξόφληση).

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να έχετε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

———————————————–

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Γραμματεία Παιδοψυχιατρικής Κλινικής  Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
τηλ.: 2132013225, κα Νατάσα Καλύβα, επικοινωνία καθημερινά, ώρες 11.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.
 
 
 
 

Κατηγορία: Ετήσια Σεμινάρια