Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

13/10/2020 - 14/10/2020

Νέος κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων Μέριμνας με θέμα : «Απώλειες στη ζωή παιδιών, οικογενειών και κοινοτήτων: Ψυχολογική στήριξη και ενδυνάμωση» Οκτώβριος 2020 – Απρίλιος 2021

Νέος κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων Μέριμνας με θέμα :

«Απώλειες στη ζωή παιδιών, οικογενειών και κοινοτήτων:

Ψυχολογική στήριξη και ενδυνάμωση»

Οκτώβριος 2020 – Απρίλιος 2021

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα της Μέριμνας για τη Στήριξη Παιδιών και

Οικογενειών στο Πένθος, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνουν

την έναρξη νέου κύκλου 7 διήμερων ηλεκτρονικών σεμιναρίων (webinars) με

τίτλο «Απώλειες στη ζωή παιδιών, οικογενειών και κοινοτήτων:

Ψυχολογική στήριξη και ενδυνάμωση».

Στόχος

Στόχος των webinars είναι:

n η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις θεωρίες όσον αφορά στο

θρήνο παιδιών και ενηλίκων

n η απόκτηση γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων για την

εποικοδομητική παροχή συμβουλευτικής σε συνθήκες φυσιολογικού

θρήνου παιδιών, εφήβων, οικογενειών για την ψυχολογική στήριξη

και θεραπεία σε καταστάσεις περιπλοκών πένθους.

Οι εισηγητές είναι ψυχολόγοι του Συμβουλευτικού Κέντρου της Μέριμνας

με πολυετή εμπειρία στη Συμβουλευτική Πένθους

Κύκλος σεμιναρίων

Ο κύκλος αυτός θα περιλαμβάνει διήμερα σεμινάρια σε διαφορετικές

θεματικές, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να

παρακολουθήσουν κάποιες ή όλες τις θεματικές ενότητες, ανάλογα με τα

ενδιαφέροντά τους.

Μέθοδοι επιμόρφωσης

Κάθε σεμινάριο θα περιλαμβάνει ένα θεωρητικό και ένα βιωματικό μέρος.

Επίσης, κλινικά παραδείγματα, μέθοδοι ψυχολογικής παρέμβασης ή/και

παρακολούθηση σχετικών βίντεο θα εμπλουτίζουν την ανάπτυξη κάθε

θεματικής.

Συμμετέχοντες

Τα webinars απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπαιδευτικούς,

δραματοθεραπευτές, παιγνιδοθεραπευτές και ειδικούς ψυχικής υγείας, οι

οποίοι θα λάβουν «βεβαίωση παρακολούθησης» εφόσον είναι «παρόντες»

σε όλη τη διάρκεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου.

Διάρκεια σεμιναρίων

Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 10 ώρες (με εξαίρεση το πρώτο το οποίο

διαρκεί 14 ώρες) και υλοποιείται μέσα σε ένα διήμερο: Παρασκευή και

Σάββατο. Για τις λεπτομέρειες όσον αφορά τις μέρες και ώρες διεξαγωγής

των σεμιναρίων δείτε πιο κάτω. Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο

του 2020 και θα ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2021.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το «Εισαγωγικό

σεμινάριο» («Ψυχολογική στήριξη παιδιού και οικογένειας που θρηνεί την

απώλεια αγαπημένου προσώπου») το οποίο αποτελεί προαπαιτούμενο για

την παρακολούθηση οποιουδήποτε άλλου σεμιναρίου. Εναλλακτικά, θα

μπορούν να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία προηγούμενο κύκλο

επιμόρφωσης της Μέριμνας σε θέματα που αφορούν στη στήριξη παιδιών

που πενθούν.

Εγγραφές: μέχρι 2 Οκτωβρίου 2020.

Κόστος σεμιναρίων

Κόστος κάθε σεμιναρίου: 120 ευρώ (το διήμερο σεμινάριο των 10 ωρών)

Κόστος αρχικού εισαγωγικού σεμιναρίου 14 ωρών: 140 ευρώ

Κόστος για εγγραφή σε ταυτόχρονα 7 webinars: 740 ευρώ.

Εκδήλωση ενδαφέροντος

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω ,

καλούνται να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που υπάρχει στην

ιστοσελίδα της Μέριμνας www.merimna.org.gr

Θεματικές ενότητες και ημερομηνίες των webinars

1ο Σεμινάριο : Ψυχολογική στήριξη παιδιού και οικογένειας που θρηνεί την απώλεια

αγαπημένου προσώπου (προαπαιτούμενο, 14 ώρες)

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020 (9:30- 17:30)

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020 (9:30- 15:30).

2ο Σεμινάριο : Περιπεπλεγμένος θρήνος (10 ώρες)

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 (16:30 – 20:30)

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020 (10.00 – 16.00)

3ο Σεμινάριο : Ψυχολογική στήριξη παιδιού και οικογένειας μετά από αυτοκτονία

(10 ώρες)

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 (16:30 – 20:30)

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 (10.00 – 16.00)

4ο Σεμινάριο : Το πένθος στην οικογένεια μετά το θάνατο παιδιού (10 ώρες)

Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021 (16:30 – 20:30)

Σάββατο 09 Ιανουαρίου 2021 (10.00 – 16.00)

5ο Σεμινάριο : Πένθος και απώλειες στη ζωή μας που δεν αφορούν θάνατο (10 ώρες)

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 (16:30 – 20:30)

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021 (10.00 – 16.00)

6ο Σεμινάριο : Άγχος και κρίσεις πανικού σε ανθρώπους που βιώνουν απώλειες (10

ώρες)

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 (16:30 – 20:30)

Σάββατο 13 Μαρτίου 2021 (10.00 – 16.00)

7ο Σεμινάριο : Ψυχική ανθεκτικότητα της οικογένειας (10 ώρες)

Παρασκευή 09 Απριλίου 2021 (16:30 – 20:30)

Σάββατο 10 Απριλίου 2021 (10.00 – 16.00)

Μέριμνα

Τηλ: 210 6463622, 210 6763367 από 10:00 έως 16:00

E-mail: athens.support@merimna.org.gr www.merimna.org.gr

Κατηγορία: Σεμινάρια