Εκδηλώσεις
Εκδήλωση

02/11/2020 - 15/12/2020

Δελτίο Τύπου με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Δελτίο Τύπου με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» 

Δελτίο Τύπου PDF