Εκδηλώσεις
Εκδήλωση

01/06/2017

Προκήρυξη Προγράμματος «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του ποινικού σωφρονισμού»

 

Προκήρυξη Προγράμματος «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του ποινικού σωφρονισμού»

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Προκήρυξη Προγράμματος

 

«Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του ποινικού σωφρονισμού»

 

Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του ποινικού σωφρονισμού».

Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή πρακτική σε θέματα εκπαίδευσης επαγγελματιών που εργάζονται στις φυλακές (CCARTA/FACT), καθώς και τις βασικές συνιστώσες κατά τη διερεύνηση των αναγκών των επαγγελματιών σε δομές συμβουλευτικής και θεραπείας του ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος, ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του ΑΠΘ, το ΚΕΘΕΑ και καθηγητές του Τμήματος Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Σαν Ντιέγκο σχεδίασαν ένα πρόγραμμα δια βίου επιμόρφωσης των επαγγελματιών τοξικοεξάρτησης, αλλά και ευρύτερα επιστημόνων στον χώρο απονομής της ποινικής δικαιοσύνης.

Σκοπός της εκπαίδευσης των στελεχών θεραπείας και πρόληψης, του επιστημονικού προσωπικού, του προσωπικού φύλαξης, αλλά και διοικητικών υπαλλήλων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε διάφορες δομές στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος είναι η απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των εξαρτημένων ατόμων, τα οποία ταυτόχρονα βιώνουν τον εγκλεισμό, στην καλή λειτουργία των παραπάνω δομών και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα διάρκειας 250 ωρών περιλαμβάνει 6 θεματικές ενότητες δια ζώσης διδασκαλίας, διάρκειας 40 ωρών καθεμία και μια θεματική ενότητα παρουσίασης εργασιών στο τέλος του προγράμματος. Οι ενότητες αυτές χωρίζονται ως εξής:

ΘΕ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (40 ώρες)

ΘΕ 2: ΧΡΗΣΗ, ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΠΟΤEΛΕΣΜΑΤΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΘΕ 3: ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ – ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ (40 ώρες)

ΘΕ 4: ΠΟΙΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΘΕΩΡΙΑ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΕΣ (40 ώρες)

ΘΕ5 : ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (40 ΩΡΕΣ)

ΘΕ6: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ (40 ώρες)

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

1.     Νομικούς, Δικηγόρους, Δικαστές, Εισαγγελείς

2.     Στελέχη συμβουλευτικής ή/και θεραπείας της Τοξικοεξάρτησης

3.     Επιστημονικό και διοικητικό και σωφρονιστικό προσωπικό Υπουργείου Δικαιοσύνης

4.     Στελέχη Υπηρεσίας Κοινωνικής Αρωγής Ενηλίκων και Επιμελητές Ανηλίκων,

5.     Εκπαιδευτικούς Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας φυλακών

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι κατέχουν:

·         Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και τουλάχιστον 1 έτος εργασιακής εμπειρίας ή

·         Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (απαιτείται αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) και τουλάχιστον 2 έτη εργασιακής εμπειρίας ή

·         Απολυτήριο Λυκείου και υπηρετούν επί τουλάχιστον 4 έτη σε σωφρονιστικό κατάστημα, υπηρεσία προστασίας ανηλίκων, υπηρεσία που ασχολείται με αλλοδαπούς ή άλλο σχετικό φορέα ή

·         Απολυτήριο Λυκείου και Βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος του Τμήματος Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, San Diego «Addiction Counselling Competencies: Skills, Attitudes in Professional Practice – Level I» ή του προγράμματος μεταπτυχιακής επιμόρφωσης «Διοίκηση και Κοινωνικός Σχεδιασμός στην Αντιμετώπιση της Τοξικοεξάρτησης» και τουλάχιστον 4 έτη εργασιακής εμπειρίας. (Το ποσοστό των συμμετεχόντων αυτής της ομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου των εκπαιδευομένων).

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης (κατόπιν ειδικών εξετάσεων)

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 24/5 έως και 24/6/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

Τα σεμινάρια θα διεξάγονται στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και σε εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ στη Θεσσαλονίκη.

Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο Σεμινάριο Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 500 Ευρώ (πληρωτέο σε δύο δόσεις, μια στην αρχή του Προγράμματος και μία μετά την πάροδο του πρώτου εξαμήνου).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικό συνεργάτη του προγράμματος κ. Μαρία Μηλαπίδου, Δρ Νομικής, Δικηγόρο (mimmaki@gmail.com).

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                     Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

 

Δια Βίου Μάθησης                                     του Προγράμματος

 

 

 

                 Σ. Βες, Καθηγητής, ΑΠΘ                  Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια, ΑΠΘ

 

 

 

 

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 

 

Τετάρτη, Μάιος 24, 2017 έως Σάββατο, Ιούνιος 24, 2017

 

 

Website: mimmaki@gmail.com