Εκδηλώσεις
Ετήσια Σεμινάρια

31/12/2017

Προκήρυξη ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017-2019

Προκήρυξη ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017-2019

Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.)
σε συνεργασία με την Α’ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,
και την ΑμΚΕ «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ»

διοργανώνουν
Διετές Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας
Ένας από τους λόγους που συχνά υποεκτιμάται η ανάγκη του ασθενούς και της οικογένειας για ενημέρωση γύρω από τη νόσο, την πρόγνωση, αλλά και την αντιμετώπισή της είναι η ίδια η ανεπάρκεια των επαγγελματιών υγείας να προσεγγίσουν αποτελεσματικά και με τρόπο ψυχοθεραπευτικό το θέμα. Η Ψυχοεκπαίδευση είναι η θεραπευτική μέθοδος που μπορεί να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις και να εφοδιάσει τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας με τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνικές επικοινωνίας τόσο με τον ασθενή όσο και με την οικογένεια.
Το παρόν σεμινάριο υλοποιείται από το 2005. Παρέχει εκπαίδευση και κλινική άσκηση με εποπτεία σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ειδικευόμενους ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές, κ.λπ).
Πραγματοποιείται κάθε δεύτερη Τετάρτη με έναρξη τον Οκτώβριο του 2017.
Στόχοι σεμιναρίου:
• Μετάδοση βασικών γνώσεων Ψυχοεκπαίδευσης
• Ενημέρωση για τη χρήση της Ψυχοεκπαίδευσης και την εφαρμογή της σε διάφορες νοσολογικές οντότητες
• Εκπαίδευση στην ενημέρωση του ασθενή και της οικογένειάς του για την νόσο, ψυχική και σωματική, χρόνια ή καταληκτική
• Εκπαίδευση στην ανακοίνωση των δυσάρεστων νέων
• Εκπαίδευση στην ανάπτυξη θεραπευτικής συμμαχίας
• Εκπαίδευση σχετικά με τον ρόλο της οικογένειας στην ανάπτυξη και την πορεία της νόσου, την επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας, και τη συμμετοχή της οικογένειας στη θεραπεία
• Χρήση ψυχοεκπαιδευτικών τεχνικών στη θεραπεία οικογένειας
Ψυχοεκπαίδευση
και
Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας
1ο έτος: Βασική Εκπαίδευση
Στο πρώτο έτος το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
α)Θεωρητική εκπαίδευση στις Ψυχοεκπαιδευτικές Παρεμβάσεις όπως αυτές εφαρμόζονται σε άτομα
και οικογένειες που αντιμετωπίζουν ψυχικές ή σωματικές ασθένειες
β)Παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων συνεδριών Συμπεριφορικής Θεραπείας Οικογένειας
γ)Παρακολούθηση ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων οικογενειών που έχουν μέλος τους να πάσχει από
σοβαρή ψυχική ή σωματική νόσο και συζήτηση – εποπτεία μετά το πέρας των ομαδικών συνεδριών.
δ)Παρακολούθηση επιλεγμένων συνεδριών σε ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες ασθενών ή συγγενών
ασθενών με ψύχωση, διπολική διαταραχή, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, κ.α.
ε)Παρακολούθηση επιλεγμένων συνεδριών υποστηρικτικής ομάδας συγγενών που έχουν μέλος τους
να πάσχει από σοβαρή ψυχική διαταραχή και συζήτηση – εποπτεία μετά το πέρας των συνεδριών
Σύνολο εκπαιδευτικών ωρών =72 θεωρίας εκ των οποίων ορισμένες αφορούν την παρακολούθηση
των ομάδων. Στο τέλος του α΄ έτους γίνεται εξεταστική αξιολόγηση (γραπτή και προφορική) των
εκπαιδευομένων, προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο έτος.
2ο έτος: Κλινική Εκπαίδευση
Απευθύνεται στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο έτος.
Στο δεύτερο έτος το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
α)Εφαρμογή της Συμπεριφορικής Θεραπείας Οικογένειας. Ανάληψη παρακολούθησης οικογενειών.
Συμμετοχή στις οικογενειακές θεραπείες ως συνθεραπευτές
β)Εποπτεία ατομική και ομαδική έως την ολοκλήρωση της παρέμβασης στο κάθε περιστατικό
γ)Παρουσιάσεις και αναλύσεις περιστατικών – οικογενειών και βιβλιογραφική ενημέρωση
δ)Απόκτηση κλινικής εμπειρίας σε τμήματα της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο ή σε Κοινοτικές Δομές (Κ.Κ.Ψ.Υ. Βύρωνα-Καισαριανής, Κ.Ψ.Υ
Παπάγου-Χολαργού, Μονάδες Αποκατάστασης, Ειδικό Ιατρείο Αποκατάστασης και Οικογενειακών
Παρεμβάσεων, κ.λπ.)
ε)Ανάθεση διπλωματικών εργασιών.
Σύνολο εκπαιδευτικών ωρών =120-130. Στο τέλος του 2ου έτους θα κατατεθούν οι διπλωματικές
εργασίες των εκπαιδευομένων και θα διενεργηθούν γραπτές και προφορικές εξετάσεις
προκειμένου να χορηγηθεί το σχετικό πιστοποιητικό.
Πληροφορίες: Στο site του ΕΠΙΨΥ www.epipsi.gr και στα τηλέφωνα 210 6170071/2, 210 6170805
Έναρξη μαθημάτων : Τέταρτη 4 Οκτωβρίου 2017
Τόπος διεξαγωγής: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Σωρανού του Εφεσίου 2, Παπάγου
Κόστος συμμετοχής:
Α΄ έτος: 700,00 ευρώ
Β΄έτος: 700,00 ευρώ
Αιτήσεις συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και βιογραφικό σημείωμα –πτυχίο και κλινική εμπειρία- μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretar@epipsi.gr έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις επιλογής των υποψηφίων στις 1-3 Οκτωβρίου.
Κάθε μάθημα αξιολογείται με ειδικά έντυπα:
(α)
από τον εκπαιδευτή ως προς την συμμετοχή των εκπαιδευομένων και το επίπεδο γνώσεων σε σχέση με το περιεχόμενο του μαθήματος, και
(β)
από τους εκπαιδευόμενους ως προς την κατανόηση, την εκπαιδευτική ικανότητα του εκπαιδευτή και την χρησιμότητα του μαθήματος.
(γ)
δύο μέλη της οργανωτικής επιτροπής αξιολογούν σε ειδικό έντυπο τον ομιλητή ως προς το περιεχόμενο του μαθήματος, την εκπαιδευτική ικανότητα, την επικοινωνία με τους εκπαιδευμένους, τα εκπαιδευτικό υλικό κ α. Επιστημονικά Υπεύθυνοι:
• Οικονόμου Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών- Αιγινήτειο Νοσοκομείο.
• Πάλλη Αλεξάνδρα, Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας – Ψυχοθεραπεύτρια Οικογένειας, Επιστημονική Συνεργάτης ΕΠΙΨΥ.
Εκτός των υπευθύνων, ως εισηγητές και κλινικοί επόπτες θα συμμετάσχουν ειδικοί με κλινική και ακαδημαϊκή εμπειρία στα επιμέρους θέματα. Οι παρουσιάσεις περιστατικών θα πραγματοποιηθούν από απόφοιτους προηγούμενων ετών οι οποίοι εφαρμόζουν την ψυχοεκπαίδευση στα πλαίσια εργασίας τους.
Επιστημονική επιτροπή:
Αγγελόπουλος Η. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γενά Α. Κλινική ψυχολόγος, καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής- Ψυχολογίας
Παπαγεωργίου Χ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Α΄ Ψυχιατρικής κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Στεφανής Ν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών- Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Τριανταφύλλου Ε. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοινωνιολόγος Ψυχικής Υγείας
Φερεντίνος Π. Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Β’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών- Νοσοκομείο «Αττικόν»
Οργανωτική επιτροπή:
Οικονόμου Μ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών- Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Πάλλη Α. Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας – Ψυχοθεραπεύτρια Οικογένειας, Επιστημονική Συνεργάτης ΕΠΙΨΥ
Ιωάννου Γ. Ψυχίατρος
Θεοχάρης Μ. Ψυχίατρος
Διέτη Ε. Σύμβουλος ψυχικής υγείας, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΕΠΙΨΥ

 

Προκήρυξη ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017-2019 (pdf)

Κατηγορία: Ετήσια Σεμινάρια