Εκδηλώσεις
Ετήσια Σεμινάρια

23/09/2022 - 30/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή στο νέο Δια-τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής και του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για συμμετοχή στο νέο Δια-τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής και του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τίτλο

«Φροντίδα και Υποστήριξη παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα »

Το χειμερινό εξάμηνο του 2022 ξεκινά τη λειτουργία του, το νέο Δια-τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Νοσηλευτικής και στο Τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ Β΄4755/9-9-2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κατηγορία: Ετήσια Σεμινάρια