Εκδηλώσεις
Σεμινάρια

30/10/2015

“Συμβουλευτική παιδιών/ εφήβων και οικογενειών στη σοβαρή αρρώστια και το πένθος”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκπαιδευτικού Προγράμματος

στην Αθήνα

με θέμα

“Συμβουλευτική παιδιών/ εφήβων και οικογενειών

στη σοβαρή αρρώστια και το πένθος”

Στόχος του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους

συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές που θα φανούν

χρήσιμες και βοηθητικές στην εφαρμογή της συμβουλευτικής σε παιδιά, εφήβους

και οικογένειες που βιώνουν απώλειες που ανατρέπουν τη ζωή τους.

Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια μιας οργανωμένης διαδικασίας

μάθησης και εκπαίδευσης, περιλαμβάνουν θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα

γύρω από το θρήνο των ενηλίκων, παιδιών και εφήβων, περιπλοκές του θρήνου στα

παιδιά και τους ενήλικες, αρχές της εφαρμογής συμβουλευτικής στο πένθος, η

στάση του θεραπευτή, και οι εξελίξεις στο χώρο της θανατολογίας,. Η προσέγγιση

των παραπάνω θεμάτων θα γίνει μέσα από θεωρητικές εισηγήσεις, συζητήσεις

κλινικών περιπτώσεων, προβολή και ανάλυση εκπαιδευτικών βίντεο, βιωματικών

ασκήσεων, μελέτη της βιβλιογραφίας και εκπόνηση εργασιών. Ο συντονισμός των

συναντήσεων και η εποπτεία του συνολικού εκπαιδευτικού έργου θα

πραγματοποιηθεί από τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Αθήνας της

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επαγγελματίες ψυχοκοινωνικών

επιστημών με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος

2. Κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ή έχουν εκπαιδευτεί στη

ψυχοθεραπεία ή συμβουλευτική)

3. Έχουν τουλάχιστον τριετή κλινική εμπειρία (εργασιακή κλινική εμπειρία,

πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού ή εποπτευόμενη

εθελοντική εργασία)

Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και η επιλογή θα γίνει μετά από

προσωπική συνέντευξη.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει διάρκεια 120 ωρών και θα ολοκληρωθεί σε 12

διήμερες συναντήσεις. (Παρασκευή 18.00 – 21.00 και Σάββατο 10.00 – 17.00), ένα

διήμερο κάθε μήνα από Οκτώβριο μέχρι Μάιο και δύο φορές τον μήνα Ιούνιο και

Η έναρξη θα γίνει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και η λήξη Ιούλιο 2015. Ο

χώρος διεξαγωγής θα είναι στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Μέριμνας, Παπανικολή

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Τέλος, σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων θα προσφερθεί η δυνατότητα

πρακτικής άσκησης διάρκειας 60 ωρών στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Μέριμνας

στην Αθήνα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση  του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το κόστος συμμετοχής είναι 800 ευρώ . Το ποσό καταβάλλεται σε 5 ισόποσες δόσεις

με προκαταβολή 100 ευρώ στην πρώτη συνάντηση.

Η Δήλωση Συμμετοχής με ένα βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρουν και το

φορέα πρακτικής ή εθελοντικής εργασίας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του

επόπτη τους στο φορέα αυτό, αποστέλλονται μέχρι 9 Οκτωβρίου 2015, στο  

athens.support@merimna.org.gr ή στο fax: 210 6452338.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να κατεβάσουν από το www.merimna.org.gr την

 

 

 

Κατηγορία: Σεμινάρια