Τα Νέα

«Παρατηρήσεις και Προτάσεις του Σ.Ε.Ψ. σχετικά με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής – C.07-01 23-12-2016».

«Παρατηρήσεις και Προτάσεις του Σ.Ε.Ψ. σχετικά με τη Σύμβαση

Παροχής Υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής – C.07-01    23-12-2016».

 

Επιστολή του ΣΕΨ προς τον ΕΟΠΥΥ

Υποεπιτροπή Ειδικής Αγωγής –ΕΚΠΥ

Γραφείο Προέδρου κου Σωτηρίου Μπερσίμη

 

Δείτε την επιστολή εδώ

Κατηγορίες: Γενικά