Τα Νέα

«Προσφορά προνομιακής τιμολόγησης για την τοποθέτηση και χρήση των τερματικών POS στα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων».

Αγαπητοί Συνάδελφοί,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΨ μετά από ενδελεχή έρευνα αγοράς και διαβουλεύσεις που διήρκεσαν πολλές εβδομάδες, κατέληξε στην πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά για τα μέλη του ΣΕΨ, η οποία είναι της τράπεζας Eurobank, προκειμένου να εγκατασταθούν τερματικά μηχανάκια (POS) όπως ορίζει η νομοθεσία.

Προσφορά POS για ΣΕΨ 13107 b

Δικαιολογητικά για POS 13115

Απόσπασμα Καταστατικού 4.16.δ 13106 (pdf)

Κατηγορίες: Γενικά