Τα Νέα

Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση. Καλούνται τα Μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων σε Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα Ημερήσιας ∆ιάταξης:

Κατεβάστε την Πρόσκληση σε pdf εδώ.

Κατηγορίες: Γενικά