Τα Νέα

Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Ψυχολογίας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ – ΣΕΦΨ

ΣΕΦΨ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Ψυχολογίας, αποτελεί την πρωτοβουλία μίας ομάδας φοιτητών ψυχολογίας που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2005, με σκοπό την ίδρυση ενός επιστημονικού, φοιτητικού, πανελλαδικής εμβέλειας σωματείου ψυχολογίας και ακολούθησε τη νομική οδό προκειμένου να κατοχυρωθεί.

Παρατίθενται εδώ εν συντομία κάποιοι από τους βασικούς βραχυπρόθεσμους και μακρoπρόθεσμους στόχους του Συλλόγου:

  • Να προάγει την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των Ελλήνων και Ευρωπαίων φοιτητών της Ψυχολογίας σε θέματα σπουδών και επαγγέλματος.

 

  • Να προωθήσει την επιστημονική συνεργασία και την ανάπτυξη κριτικού διαλόγου ανάμεσα στους Έλληνες και τους Ευρωπαίους φοιτητές Ψυχολογίας.

 

  • Να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και στις πρακτικές κατοχύρωσης του επαγγέλματος στα πλαίσια των φοιτητικών και επαγγελματικών ομοσπονδιών ψυχολόγων.

 

  • Να συνεισφέρει στην περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης καθώς και της πρακτικής άσκησης τω ψυχολόγων στην Ελλάδα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

 

  • Να ενθαρρύνει και να ενισχύει την συνεργασία των φοιτητών όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ψυχολογίας για θέματα σπουδών και επαγγέλματος τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο.

 

  • Να ενθαρρύνει την κινητικότητα των φοιτητών Ψυχολογίας στην Ευρώπη.

 

  • Να εκπροσωπεί τη βούληση των φοιτητών σε συγκεκριμένα θέματα, γεγονότα, καταστάσεις, που άπτονται του χώρου της ψυχολογίας.

 

 • Να προωθεί τη διαδικασία εμπλοκής των φοιτητών στον Επαγγελματικό Σύλλογο, ο οποίος συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων των Ψυχολόγων (EFPA) και με τον οποίο ο ΣΕΦΨ συνεργάζεται.

Ο Σύλλογος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:

  • Με την έρευνα της δυνατότητας επαφής και συνεργασίας με άλλα ομοειδή Σωματεία του Εσωτερικού και Εξωτερικού.

 

  • Οργανώνοντας γραφεία στα Περιφερειακά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών.

 

  • Οργανώνοντας σεμινάρια , ομιλίες και διαλέξεις διαφωτιστικού περιεχομένου.

 

  • Οργανώνοντας επιμορφωτικές ημερίδες.

 

  • Εκδίδοντας ενημερωτικό περιοδικό έντυπο , καθώς και ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο.

 

 • Ενεργώντας τις ομοειδείς συνεργασίες με ευρύτερες ομοειδείς ενώσεις καθώς και τις κρατικές Αρχές για την προώθηση των συμφερόντων του Συλλόγου.

Εξαιτίας διαφόρων νομικών εμποδίων και σκόπιμων καταστατικών αναθεωρήσεων, η αίτηση του ΣΕΦΨ για νομιμοποίηση και έγκριση έγινε πρόσφατα δεκτή από το Πρωτοδικείο Αθηνών και από το νέο έτος ευελπιστούμε να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας στο ελληνικό φοιτητικό στερέωμα και να εδραιωθούμε με τον καιρό ως ένα καθόλα σεβαστό και αξιοπρεπές πανελλήνιο φοιτητικό σωματείο με ευγενείς σκοπούς, υψηλούς στόχους, οικουμενικές αξίες και πρότυπα που αναλαμβάνει να μεσολαβήσει ούτως ώστε η ελληνική ακαδημαϊκή/επαγγελματική-και όχι μόνο!-πραγματικότητα όσον αφορά τον κλάδο της ψυχολογίας να γίνει γνωστή στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές κοινό αλλά και η διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και ενός νέου συστήματος αξιολόγησης και κατάρτισης να μην αποτελεί κάτι ξένο και μακρινό για τους φοιτητές ψυχολογίας της χώρας μας: όντας μέλη στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Φοιτητικών Συλλόγων Ψυχολογίας (European Federation of Psychology Students’ Associations) από το Μάιο του 2005, βρισκόμαστε στην προνομιούχο θέση να ασκούμε πιέσεις και να είμαστε οι ίδιοι διαμορφωτές των εκάστοτε μελλοντικών αποφάσεων που πρόκειται να παρθούν και να μην αποτελούμε πλέον τον τελευταίο τροχό της αμάξης δεχόμενοι άκριτα οτιδήποτε αποφασίζεται ερήμην μας.

Η ένωση, η συσπείρωση των φοιτητών ψυχολογίας μέσω των δραστηριοτήτων και της δράσης του ΣΕΦΨ είναι ένας από τους άμεσους στόχους μας. Δραστηριότητες που θα συμβάλλουν στην πνευματική όξυνση, τον ακαδημαϊκό πλούτο, την επαγγελματική γνώση και εξειδίκευση καθώς και τη πρωτόγνωρη για τους φοιτητές γεύση της αυριανής αγοράς εργασίας μέσω της συμμετοχής τους σε εθελοντικά προγράμματα , της άμεσης επαφής τους με επαγγελματίες υγείας από διαφορετικούς κλάδους και κατευθύνσεις, η βιωματική τους εμπειρία μέσα από την πρακτική άσκηση (τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων που ετοιμάζονται) είναι αυτό που αυτή τη στιγμή απουσιάζει από την ελληνική φοιτητική πραγματικότητα και παρατηρώντας και ίσως κάποιες φορές -κριτικά πάντα-προτυποποιώντας δράσεις αντίστοιχων φοιτητικών σωματείων του εξωτερικού επιθυμούμε να προσφέρεται πλέον και στους φοιτητές μας.

Τα όνειρα, οι επιδιώξεις και οι φιλοδοξίες μας πολλές…Ως νέα, ανήσυχα πνεύματα ψάχνουμε, αναζητούμε συνεχώς καινούργιες ιδέες, μέσα υλοποίησης των και ανθρώπους που πιστεύοντας σε μας και ενστερνιζόμενοι τα ίδια οράματα, αξίες και ιδανικά να αποτελέσουν πολύτιμους αρωγούς στην προσπάθειά μας αυτή. Χτίζοντας κάτι, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος και ο φόβος μήπως κάτι δεν πάει καλά και αυτό ξαφνικά γκρεμιστεί…αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε κάτι τόσο όμορφο και αγνό όπως ο ΣΕΦΨ να γκρεμιστεί…

Κατηγορίες: Γενικά