Τα Νέα

«Συμπερίληψη του ΚΑΔ Ψυχολόγων στους κλάδους που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης και λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση λόγω κορωνοϊού, ΦΕΚ 1043, Τεύχος Β, 26-3-2020»

Θέμα: «Συμπερίληψη του ΚΑΔ Ψυχολόγων στους κλάδους που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης και λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση λόγω κορωνοϊού, ΦΕΚ 1043, Τεύχος Β, 26-3-2020».

Αγαπητοί Συνάδελφοι ,

            Σύμφωνα με το ΦΕΚ  1043, Τεύχος Β, 26-3-2020 οι ελεύθεροι επαγγελματίες Ψυχολόγοι  εντάσσονται στα μέτρα στήριξης και στον επικαιροποιημένο πίνακα με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται και συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία: ΚΑΔ 86.90  Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας εκτός από Υπηρεσίες σχετικές με την εγκυμοσύνη (86.90.11).

            Ο ΚΑΔ των Ψυχολόγων είναι 86901804 και σύμφωνα με επικαιροποιημένο πίνακα με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

            Παρακαλούμε άμεσα να συνεννοηθείτε με τον προσωπικό σας λογιστή, ώστε  να κάνει τη διαδικασία δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και για τη διευκόλυνσή σας, σε συνημμένο αρχείο, σας επισυνάπτουμε το ΦΕΚ 1043, Τεύχος  Β, 26-3-2020.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

H Πρόεδρος                                                                                              Η Γεν. Γραμματέας

Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα                                                                   Βασιλική  Δ. Καραγιάννη

Κλινικός Ψυχολόγος                          

 

 

13887 ΚΑΔ ΨΥΧ (pdf)

1043 26-3-20 ΚΑΔ (pdf)  

 
Κατηγορίες: Γενικά