Τα Νέα

Συνεργασία του ΣΕΨ με το Υπουργείο Παιδείας στη σύσταση και συγκρότηση ομάδας εποπτών Ψυχολόγων για το πρόγραμμα: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.».

Συνεργασία του ΣΕΨ με το Υπουργείο Παιδείας στη σύσταση και συγκρότηση ομάδας εποπτών Ψυχολόγων για το πρόγραμμα: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.».

ΦΕΚ 135 18-3-2019

Κατηγορίες: Γενικά