Τα Νέα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων σύμφωνα με τις Αρχαιρεσίες της 19ης Νοεμβρίου 2015

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Επιστημονικός-Επαγγελματικός Φορέας των Ψυχολόγων (ν.991/79, 2646/98, 2005/36/ EK)

Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας 42, 10558 Αθήνα, τηλ: 2106913500, fax: 2106913053

     

Έτος Ιδρύσεως 1963 – Μέλος E.F.P.A

www.seps.gr, info@seps.gr  

Σύνθεση   Διοικητικού Συμβουλίου

του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων

           σύμφωνα με τις Αρχαιρεσίες  της  19ης  Νοεμβρίου 2015 …….

                           

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Βασιλική Μπουκουβάλα του Δημητρίου                                        Πρόεδρος

Θαλής  Παπαδάκης του Νικολάου                                           Αντιπρόεδρος

Βασιλική  Καραγιάννη του Δημητρίου                            Γενική    Γραμματέας

Άγγελος   Καράμπελας του Γεωργίου                            Ειδικός   Γραμματέας

Ελμίνα Παντελάκη του Νικολάου                                                         Ταμίας

Νένα  Λεμονιά   Βλασσά του Βασιλείου                       Υπεύθυνη Περιφέρειας

Κωνσταντίνα Παναγοπούλου του Ευαγγέλου                                        Μέλος

Βασιλική Τσατσανύφου του Χρήστου                                                  Μέλος

Λαγάκου   Ευδοκία  του Γεωργίου                                                      Μέλος

Κατηγορίες: Γενικά