Τα Νέα

test tables page

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ACT/ΜΜΜΕ-Βίας

  • ACT – Adults and Children Together Against Violence Program Πρόγραμμα ΜΜΜΕ -Βίας: Μικροί και Μεγάλοι Μαζί Εναντίον της Βίας
  • Τι είναι το ACT Against Violence και τοΜΜΜ Εναντίον της Βίας;

Το ACT Against Violence είναι ένα Πρόγραμμα Πρόληψης της Βίας για την προστασία των μικρών παιδιών, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον Αμερικανικό Ψυχολογικό Σύλλογο (American Psychological Association – APA) και τον Εθνικό Σύλλογο για την Εκπαίδευση Μικρών Παιδιών (National Association for the Education of Young Children – NAEYC) των ΗΠΑ. Διαβάστε Περισσότερα (p

Τι είναι το ACT Against Violence και τοΜΜΜ Εναντίον της Βίας;

cover klinikh psychometria
Κατηγορίες: Γενικά