Τα Νέα

Το Επαγγελματικό Απόρρητο του Ψυχολόγου

 Α. Σύμφωνα με τον νόμο 991/79, άρθρο 9 καθιερώνεται το επαγγελματικό απόρρητο του Ψυχολόγου και προβλέπεται ότι:

1. Ο Ψυχολόγος πρέπει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για όσα μαθαίνει, ή αντιλαμβάνεται κατά την άσκηση τον επαγγέλματός του.

2. Οι παραβάτες τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού Νόμου. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στη περίπτωση αυτή.

Β. Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΕΨ, άρθρο IV:

1. – Ο ψυχολόγος κατά την άσκηση της επαγγελματικής πράξης, κλινικής η σχολικής, ή βιομηχανικής ψυχολογίας, μέσα σε σχολικές, κοινωνικές ή οικονομικές μονάδες, τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο όχι μόνο προκειμένου για πρόσωπα που εξετάζει, αλλά και για θέματα που αφορούν τις μονάδες αυτές.

2. – Ο ψυχολόγος που αναλαμβάνει εργασία σε κάποιον φορέα, ενημερώνει ευθύς εξ αρχής τον εργοδότη του για τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που του διαγράφει η δεοντολογία του.

Γ. Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΕΨ άρθρο V για τη «Σχέση προς τους πελάτες ή στα υποκείμενα πειραματισμού».

(βλ. εδώ – Κώδικας Δεοντολογίας – Σ.Ε.Ψ. )

Δ. Μετα-κώδικας ηθικής της EFPA 3.1.2. «Απόρρητο και Εχεμύθεια».

(βλ. εδώΜετα-Κώδικας Ηθικής – EFPA )

Ε. Άρθρο στα ΨΘ σχετικό με το επαγγελματικό απόρρητο του Ψυχολόγου (http://www.seps.gr/images/stories/Docs_Pdf/deontologia.pdf).

ΣΤ. Απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αρ. 31/2008, «Ψυχολόγοι ως υπεύθυνοι επεξεργασίας αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα και υποχρεώσεις τους από τον ν 2474/1997 ή ως εκτελούντες την επεξεργασία». (http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,6948&_dad=portal&_schema=PORTAL).

 

Κατηγορίες: Γενικά