Τα Νέα

«Τοποθέτηση του ΣΕΨ σχετικά με το ερώτημα του ΚΕΣΥ για δημιουργία ειδικοτήτων στην Ψυχολογία».

«Τοποθέτηση του ΣΕΨ σχετικά με το ερώτημα του ΚΕΣΥ για δημιουργία ειδικοτήτων στην Ψυχολογία».

Με την παρούσα επιστολή, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων καλεί την  πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να αναστείλει  οποιαδήποτε πράξη τροποποίησης και συρρίκνωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων  των Ψυχολόγων που νόμιμα ασκούν το επάγγελμα στην χώρα μας σύμφωνα με τους νόμους του κράτους και τις Κοινοτικές Οδηγίες.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ (PDF)

Κατηγορίες: Γενικά