Τα Νέα

Επίτιμα Μέλη

I ) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων στις 6 Δεκεμβρίου 1998 κατόπιν ομοφώνου προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου απεφάσισε ομοθύμως και ομοφώνως να ανακηρύξει Επίτιμα Μέλη του συλλόγου μας τα κάτωθι πρόσωπα , θεωρώντας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του καταστατικού , ότι έχουν συμβάλλει εξαιρετικά στην προαγωγή της Ψυχολογίας στη θεωρία και στην πράξη, καθώς και στην ανάδειξη του επαγγέλματος :

1. Δημήτριο Δ. Γεώργα : Ομότιμο Καθηγητή Ψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Ιωάννη Ν. Παρασκευόπουλο : Ομότιμο Καθηγητή Ψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Marco Tympano Sportiello : Καθηγητή Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου του Μιλάνου.

4. Μαρία Χουρδάκη : Επίτιμο Πρόεδρο του Τμήματος Ψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

II) ΝοεμβΡΙΟΣ 2006

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων στις  19-11-2006  κατόπιν ομοφώνου προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου απεφάσισε ομοθύμως και ομοφώνως να ανακηρύξει Επίτιμα Μέλη τα Ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου μας, καθώς και την αείμνηστη Αικατερίνη Στριφτού-Κριαρά  θεωρώντας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του καταστατικού , ότι όλοι έχουν συμβάλλει εξαιρετικά  στην προαγωγή της Ψυχολογίας στη θεωρία και την πράξη, καθώς και στην ανάδειξη του επαγγέλματος . Ορίζει δε η τελετή ανακήρυξης  να γίνει σε επόμενη δημόσια εκδήλωση  του Σ.Ε.Ψ.

1. Βάσω Βασιλείου

2. Θάλεια Βεργοπούλου

3. Σοφία Γεδεών

4. Άννα Γκαρμάτη

5. Φρόσω Καββαδά – Κένη

6. Φρόσω Καραπάνου

7. Έμμυ Καρτάλη

8. Χαρίκλεια Λεούση

9. Ευτυχία Ματαλών

10. Πηνελόπη Μιχαλάκη

11. Αικατερίνη Μιχαλοπούλου

12. Καλλιόπη Μουστάκα

13. Νικόλαος Μποχλόγυρος

14. Μαρία Νασιάκου

15. Γιώργος Παπαγεωργίου

16. Σοφία Παρασκευά – Σακκά

17. Άννα Ποταμιάνου

18. Καλλιόπη Πούμπουρα

19. Μαρία Τενεζάκη

20. Ελισάβετ  Τζανετάκη – Δάνου

21. Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου

22. Νίτσα Χαρβάτη

23. Μαρία Χουρδάκη

24. Αικατερίνη Στριφτού – Κριαρά

Κατηγορίες: Γενικά