Τα Νέα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Βασιλική Μπουκουβάλα του Δημητρίου                                        Πρόεδρος

Θαλής  Παπαδάκης του Νικολάου                                           Αντιπρόεδρος

Βασιλική  Καραγιάννη του Δημητρίου                            Γενική    Γραμματέας

Άγγελος   Καράμπελας του Γεωργίου                            Ειδικός   Γραμματέας

Ελμίνα Παντελάκη του Νικολάου                                                         Ταμίας

Νένα  Λεμονιά   Βλασσά του Βασιλείου                       Υπεύθυνη Περιφέρειας

 

 

Μέλη

Κωνσταντίνα Παναγοπούλου του Ευαγγέλου                                        Μέλος

Βασιλική Τσατσανύφου του Χρήστου                                                  Μέλος

Λαγάκου   Ευδοκία  του Γεωργίου                                                      Μέλος

 

 

.

 

 

Κατηγορίες: Γενικά