Τα Νέα

Ενημέρωση μελών του ΣΕΨ – Ιούνιος 2011

Ενημέρωση μελών του ΣΕΨ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΨ πραγματοποίησε σύσκεψη στις 20-06-2011 με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών και το νομικό του σύμβουλο σχετικά με το νόμο 3919/2011 περί της ” Αρχής της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργησης αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων”.

 

Κατηγορίες: Γενικά