Τα Νέα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info0erqQstirio.eu

Site: www. erqastirio. eu
Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων ιδρύθηκε από την κυρία Χ. Κατάκη το 1983 και συμπληρώνει ήδη 30 χρόνια εμπειρίας και δραστηριότητας στο χώρο των κοινωνικών επιστημών, της υγείας και της ψυχικής υγείας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει βασίζονται στη συστημική θεώρηση, η οποία έχει αναπτύξει θεωρητικές έννοιες και μεθόδους για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των πολύπλοκων και συνεχώς μεταβαλλόμενων καταστάσεων του σύγχρονου ανθρώπου, καθώς και των συστημάτων στα οποία εντάσσεται.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Εργαστηρίου

1. Ειδίκευση στη Συστημική και Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία. Τετραετές, αναγνωρισμένο (EFTA, ΕΕΨΕ) πρόγραμμα που απευθύνεται σε ειδικούς του χώρου της ψυχικής υγείας.

2. Ειδίκευση στη Συστημική και Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία (Περιφέρειας).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας που ζουν και εργάζονται στην περιφέρεια. Η διάρκειά του είναι 4 τουλάχιστον χρόνια (1 Σαββατοκύριακο μηνιαίως).

3. Δεξιότητες και Παρεμβάσεις Συστημικής Συμβουλευτικής. Διετές πρόγραμμα που απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών (επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας, γιατροί, νοσηλευτές, νομικοί, εκπαιδευτικοί, υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού) με σκοπό την εφαρμογή της συστημικής συμβουλευτικής στους χώρους εργασίας τους.

4. Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχολογική Αξιολόγηση. Τριετές πρόγραμμα που απευθύνεται σε ψυχολόγους που ενδιαφέρονται να ειδικευτούν στη χορήγηση και βαθμολόγηση ψυχολογικών δοκιμασιών (Τεστ MMPI, ΤΑΤ, Rorschach, κ.ά.) για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της ψυχικής λειτουργίας εφήβων και ενηλίκων.

5. Εισαγωγή στο Συστημικό Τρόπο Σκέψης. Μονοετές εισαγωγικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τη διδασκαλία των θεωρητικών εννοιών και αρχών της συστημικής προσέγγισης και τις εφαρμογές τους στην ατομική, οικογενειακή και ομαδική ψυχοθεραπεία.

6. Εποπτεία. Παρέχεται η δυνατότητα εποπτείας συστημικής προσέγγισης σε άτομα και φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με θέματα ψυχικής υγείας ή / και με ανθρώπινα συστήματα σε ομαδική ή / και ατομική βάση. Ο τόπος και ο χρόνος των εποπτικών συναντήσεων καθορίζονται, κατόπιν συνεννόησης.

7. Βραχύχρονες Εκπαιδεύσεις. Βραχύχρονη εκπαίδευση σε θεωρητικές έννοιες της συστημικής προσέγγισης και εφαρμογές της. Ο τόπος, ο χρόνος και το περιεχόμενο των βραχύχρονων εκπαιδεύσεων καθορίζονται σε σχέση με τις ανάγκες των φορέων που τις ζήτησαν.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ^ επικοινωνείτε καθημερινά με τη Γραμματεία του Εργαστηρίου (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2106129290, 2108063665, email: info@ergastirio.eu) ή να επισκεφθείτε το site: www.ergastirio.eu.
Κατηγορίες: Γενικά