Τα Νέα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – University of Aegean

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – University of Aegean

Αγαπητοί φίλοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει από το πανεπιστήμιό μας πρόγραμμα Σχολής Γονέων το οποίο στηρίζεται στα πρότυπα της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τη βραβευμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία τέτοιων προγραμμάτων.

Ο σκοπός της e-Σχολής Γονέων είναι η στήριξη των γονέων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
Απευθύνεται όμως και σε άτομα που με ποικίλους τρόπους (επαγγελματικά ή μη) σχετίζονται με παιδιά και εφήβους, έτσι ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες του έργου ή του επαγγέλματος που ασκούν.
Το πρόγραμμα αποτελεί μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για όλους τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν πολύπλευρα και με συστηματικό τρόπο και από την άλλη να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών ακολουθώντας τους δικούς τους ρυθμούς.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή, τη διάρκεια, το κόστος και τη μεθοδολογία του προγράμματος μπορείτε να πάρετε από το δικτυακό τόπο http://e-epimorfosi.aegean.gr/parsch-program-home

University of Aegean

Κατηγορίες: Γενικά