Τα Νέα

Επιστολή-Πρόσκληση του ΣΕΨ προς τα μέλη του να ψηφίσουν εναντίον της απόφασης για την κατάργηση του Προγράμματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημιου Αθηνών.

Επιστολή-Πρόσκληση του ΣΕΨ προς τα μέλη του να ψηφίσουν εναντίον της απόφασης για την κατάργηση του Προγράμματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημιου Αθηνών.

Περισσότερα στο Pdf.

Κατηγορίες: Γενικά