Τα Νέα

Ανακοίνωση του Προγράμματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε την επιτυχή έκβαση της ηλεκτρονικής διαμαρτυρίας μας! Σύμφωνα με το αναθεωρημένο σχέδιο ‘Αθηνά’, προβλέπεται αναβάθμιση του Προγράμματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με τη μετεξέλιξή του σε Τμήμα Ψυχολογίας.

Ο Διευθυντής, τα μέλη ΔΕΠ, το διοικητικό προσωπικό και οι φοιτητές του Προγράμματος Ψυχολογίας εκφράζουμε βαθιές ευχαριστίες στους 6.849 συμμετέχοντες που στηρίξατε με την υπογραφή σας το αίτημά μας.

Κατηγορίες: Γενικά