Τα Νέα

Ανακοίνωση: Η Στάση των Ψυχολόγων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Ανακοίνωση: Η Στάση των Ψυχολόγων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

            Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων συστήνει στους συναδέλφους – μέλη και μη μέλη του ΣΕΨ – να απέχουν από παρεμβάσεις στα ΜΜΕ σχετικά με το «ψυχολογικό προφίλ» των δραστών ή των θυμάτων, που απασχολούν κατά καιρούς την επικαιρότητα και ιδιαίτερα όταν δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι ανακριτικές και δικαστικές διαστάσεις των υποθέσεων. Ο λόγος είναι ότι μία τέτοια ενέργεια αντιβαίνει όχι μόνο την δεοντολογία αλλά πιθανώς να επισύρει και ποινικές ευθύνες για τους ειδικούς που προβαίνουν σε αυθαίρετες εικασίες για την ψυχολογική κατάσταση και τα κίνητρα των δραστών, εφόσον:

  • δεν έχουν ίδια προσωπική εμπειρία με τον δράστη ή το θύμα, μέσω συνεντεύξεων,
  • δεν τους έχει δοθεί άδεια από τους ίδιους (δράστη / θύμα) ή από τις αρχές να προβούν σε Ψυχολογική Αξιολόγηση, βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα,
  • οι εικασίες τους δεν βασίζονται σε τεκμηριωμένα κριτήρια επί του συγκεκριμένου ατόμου, όπως αυτά μπορούν να προκύψουν από την Ψυχολογική Αξιολόγηση, μέσω επιστημονικά έγκυρων δοκιμασιών (τεστ), όπως, άλλωστε, προβλέπει ο ν. 991/79, αρθ. 1 για το έργο του Ψυχολόγου. 

    Ανακοινωση 14288 23-6-21 Ψ και ΜΜΕ

Κατηγορίες: Γενικά