Τα Νέα

Ανακοίνωση: Η Στάση των Ψυχολόγων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Ανακοίνωση

Θέμα: Η Στάση των Ψυχολόγων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων συστήνει στους συναδέλφους – μέλη και μη μέλη του ΣΕΨ – να απέχουν από παρεμβάσεις στα ΜΜΕ σχετικά με το «ψυχολογικό προφίλ» των εμπλεκομένων προσώπων σε υποθέσεις που απασχολούν κατά καιρούς την επικαιρότητα και ιδιαίτερα όταν δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι ανακριτικές και δικαστικές διαστάσεις των υποθέσεων. Ο λόγος είναι ότι μία τέτοια ενέργεια αντιβαίνει όχι μόνο την δεοντολογία αλλά πιθανώς να επισύρει και ποινικές ευθύνες για τους ειδικούς που προβαίνουν σε αυθαίρετες εικασίες για την ψυχολογική κατάσταση και τα κίνητρα των εμπλεκομένων προσώπων σε μία υπόθεση, εφόσον.

  •  δεν έχουν ίδια προσωπική εμπειρία με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, μέσω συνεντεύξεων,
  • δεν τους έχει δοθεί άδεια από τα πρόσωπα της υπόθεσης ή από τις αρχές να προβούνσε Ψυχολογική Αξιολόγηση, βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα,
  •  οι εικασίες τους δεν βασίζονται σε τεκμηριωμένα κριτήρια επί των συγκεκριμένων ατόμων, όπως αυτά μπορούν να προκύψουν από την Ψυχολογική Αξιολόγηση, μέσω επιστημονικά έγκυρων δοκιμασιών (τεστ), όπως, άλλωστε, προβλέπει ο ν. 991/79, αρθ.1 για το έργο του Ψυχολόγου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

H Πρόεδρος      Η Γεν. Γραμματέας

Η στάση των Ψ στα ΜΜΕ

Κατηγορίες: Γενικά