Τα Νέα

Ανακοίνωση Θέμα: «Οι Μεταβατικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση του EuroPsyBasicλήγουν στις 31 Μαρτίου 2018».

Ανακοίνωση

 

Θέμα: «Οι Μεταβατικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση του EuroPsyBasicλήγουν στις 31 Μαρτίου 2018».

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

 

Κατηγορίες: Γενικά