Τα Νέα

Πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση

Προς Τα Μέλη Του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων.
Πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση
Καλούνται τα μέλη τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και στις 06.00 π.μ.!!!
άν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την
Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 στις 10:30 π.μ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (PDF)

 

Κατηγορίες: Γενικά