Τα Νέα

Ανακοίνωση της Γραμματείας ΣΕΨ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
Ως γνωστόν, η επικοινωνία του ΣΕΨ με τα μέλη του γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου παρακαλούμε τους συναδέλφους, όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμη, να ενημερώσουν τη Γραμματεία για την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και εν γένει για κάθε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας τους (διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλέφωνο, email).
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
 
Γραμματεία ΣΕΨ. 
Κατηγορίες: Γενικά