Τα Νέα

«Απάντηση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με το αίτημα του ΣΕΨ για το Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Ψυχολόγους στα Νοσοκομεία. Επανυποβολή αιτημάτων αναφορικά με την Κ.Υ.Α. για το επίδομα Επικίνδυνης Ανθυγιεινής εργασίας»

«Απάντηση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με το αίτημα του ΣΕΨ για το Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Ψυχολόγους στα Νοσοκομεία. Επανυποβολή αιτημάτων αναφορικά με την Κ.Υ.Α. για το επίδομα Επικίνδυνης Ανθυγιεινής εργασίας»

ΔΣ ΣΕΨ 14888-230223 (1)

ΑΠ 1392

Κατηγορίες: Γενικά, Δελτία Τύπου, Επαγγελματικά